U bevindt zich hier:

Belanghouders

WoonFriesland wil aan haar klanten en belanghouders een herkenbaar profiel laten zien: klantgericht, KWH-gecertificeerd, met focus op onze kernactiviteiten en op onze primaire doelgroep. Onze belanghouders kunnen ons aanspreken op het nemen van verantwoordelijkheid om woonopgaven en leefbaarheidsvraagstukken op te pakken.

Belanghouders WoonFriesland 2013

Overheid

Huurdersorganisaties

Collega-corporaties

 •  Alle corporaties in Friesland.

Maatschappelijke partners

 Diverse Zorginstellingen

 • Zorggroep Alliade
  WoonFriesland realiseert met Zorggroep Alliade op meer dan twintig locaties individueel- en groepswonen voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • JP van den Bent Stichting
  WoonFriesland realiseert met de JP van den Bent Stichting op tien locaties individueel- en groepswonen voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Noorderbrug
  WoonFriesland realiseert met Noorderbrug op vier locaties wonen met zorg voor mensen met een lichamelijke beperking.
 • GGZ Friesland
  WoonFriesland realiseert met GGZ Friesland op tientallen locaties individueel en beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek.
 • VNN Verslavingszorg Noord-Nederland
  WoonFriesland realiseert met VNN begeleid wonen voor mensen met een verslavingsprobleem.
 • Zienn Opvang en Ondersteuning
  WoonFriesland realiseert met ZIENN huisvesting voor thuis-en daklozen.
 • Tjallingahiem
  Op meerdere locaties realiseert WoonFriesland met Tjallingahiem begeleid wonen voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.
 • Limor
  WoonFriesland werkt er met Limor aan om mensen die door allerlei omstandigheden buiten de maatschappij zijn komen te staan, weer een nieuwe plek te geven.
 • Fier
  WoonFriesland realiseert op meerdere locaties samen met Fier huisvesting voor mensen met een trauma als gevolg van seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of andere traumatische gebeurtenissen zoals oorlogsgeweld of kinder- en mensenhandel.
 • De Kwadrantgroep (Palet, )
  WoonFriesland realiseert samen met De Kwadrantgroep wonen met zorg voor senioren en beschermd wonen voor mensen met dementie.
 • Zorgpartners Friesland
  WoonFriesland realiseert met Zorgpartners Friesland wonen met zorg voor mensen met Multiple Sclerose.
 • Zorggroep Tellens
  WoonFriesland realiseert met Zorggroep Tellens op vijf locaties wonen met zorg en verzorgingshuiszorg voor senioren.
 • Zorggroep Plantein
  WoonFriesland realiseert met Zorggroep Plantein wonen met zorg voor senioren.
 • Zorggroep Sint Maarten
  WoonFriesland realiseert met Zorggroep Sint Maarten wonen met zorg en verzorgingshuiszorg voor senioren.
 • Zorggroep Liante
  WoonFriesland realiseert met Zorggroep Liante wonen met zorg en verzorgingshuiszorg voor senioren op meerdere locaties in Weststellingwerf.
 • ZuidOostZorg
  WoonFriesland werkt met ZuidOostZorg samen om goed wonen te realiseren voor senioren en mensen met dementie.
 • Fokus
  WoonFriesland biedt samen met Fokus huisvesting aan mensen met een lichamelijke beperking.
 • Thuiszorg Het Friese Land
  WoonFriesland heeft voor Thuiszorg Het Friese Land een thuiszorgpost gerealiseerd.

Beleid en overeenkomsten

 • Beleid inzake samenwerking met belanghouders
  Als corporatie zijn wij er om beleid te voeren en prestaties te leveren die de samenleving ten goede komen, in het bijzonder de groepen die (vanwege gezondheid, inkomen of sociale kenmerken) een zwakke positie innemen op de woningmarkt en/of in de samenleving.
 • Samenwerkingsovereenkomst HDBF (De Bewonersraad Friesland)