Huurachterstand

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden de huur niet kunt betalen. In dat geval doet u er goed aan contact met ons op te nemen. Wij willen samen met u bespreken hoe het probleem opgelost kan worden. Het treffen van een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden. U kunt een betalingsregeling aanvragen via uw persoonlijke pagina in MijnWoonFriesland. Ook kunnen wij kijken of er instanties zijn die u verder kunnen helpen.

Wanneer heb ik een huurachterstand

Als de huur niet vóór de eerste van de maand op onze rekening is bijgeschreven, dan spreken we van een huurachterstand. Als er sprake is van huurachterstand, doorlopen we een aantal stappen:

Stap 1. Herinnering
Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald? Dan sturen wij u een herinnering. In deze herinnering verzoeken wij u de huur alsnog aan ons over te maken. Wanneer hier geen betaling op volgt, verstuurt de deurwaarder een brief namens ons. Deze brief is een vooraankondiging dat wij van plan zijn de vordering in handen van de deurwaarder te geven. Volgt binnen 14 dagen geen betaling, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder. U betaalt dan naast de huur ook de incassokosten.

Stap 2. Deurwaarder
Hebben wij de deurwaarder ingeschakeld, dan zijn de kosten voor de deurwaarder voor u. In het uiterste geval kunnen wij u dwingen de woning te verlaten. Onze deurwaarder is Flanderijn en Van der Borg Gerechtsdeurwaarders & Incasso. Loopt uw betaling via de deurwaarder, dan kunt u contact met hen opnemen: 088 209 28 28.
Zie ook: informatie over incassobureau.

Heeft u een vraag?

Veelgestelde vragen

Ho...meisje in plas