Huurprijs

Als u een woning van WoonFriesland huurt, dan betaalt u maandelijks een huurbedrag. De hoogte van de huurprijs is afhankelijk van verschillende onderdelen. De basis nettohuur (kale huur) en de servicekosten vormen samen de brutohuur.

Woningwaardering

De hoogte van de huurprijs wordt bepaald op basis van de woningwaarderingspunten. Onder andere de grootte, de WOZ-waarde en het energielabel van uw woning bepalen de hoogte van uw huur. Daarnaast kan het zijn dat u servicekosten en/of kosten voor de warmtelevering betaald.

Huurverhoging

Uw huur kan op verschillende momenten worden verhoogd.

1. Per 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging van de basis nettohuur plaats. De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. U ontvangt minimaal twee maanden voor de huurverhoging de huurverhogingsbrief met bijlagen. Hierin kunt u lezen welke huurverhoging op u van toepassing is en hoe u eventueel bezwaar kunt maken.

2. per 1 januari wijzigen de stook- en servicekosten. Dit is alleen van toepassing als u als huurder een voorschot in de huur betaalt voor stook- en servicekosten. U kunt dit nakijken via uw persoonlijke pagina MijnWoonFriesland.

3. Huurverhoging door geriefsverbetering. Naast de jaarlijkse huurverhoging kan uw huur stijgen, omdat wij uw woning hebben verbeterd op uw verzoek. Voordat wij uw woning verbeteren en de huur verhogen, maken wij daarover eerst afspraken met u.

Heeft u een vraag?

Veelgestelde vragen

Stel bekijkt huurprijs op MijnWoonFriesland