Stook en servicekosten

Soms betaalt u in de huur een bedrag voor bijvoorbeeld elektra in de algemene ruimtes, water, kookgas of glazenwassen. We noemen deze kosten 'stook- en servicekosten'. Dit bedrag is een voorschotbedrag. Elk jaar berekenen we het daadwerkelijke verbruik. Het verschil brengen we in rekening bij de betreffende huurders. Als u te weinig heeft betaald, moet u bij betalen. Heeft u teveel betaald, dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag retour.

Stookkosten

Dit zijn kosten voor de collectieve centrale verwarming en/of een collectieve boiler als het gebouw waarin u woont niet valt onder de Warmtewet.

Warmtekosten verdeelsysteem (wkv)

Een warmtekosten verdeelsysteem kan bestaan uit de meters die hangen aan uw radiator. U betaalt dan voor gebruikskosten WKV. Op basis van de gegevens die gemeten worden door deze meters, wordt de geleverde warmte in uw woning met u afgerekend. De meetgegevens zijn terug te vinden op de jaarlijkse afrekening van Techem, Ista of W.M.S. Zij zijn de leveranciers van deze meters en kunnen ze meestal op afstand aflezen.

Heeft u een vraag?

Veelgestelde vragen