Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

U kunt naar de Huurcommissie gaan, als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld over:

  • het onderhoud van uw woning
  • de huurprijs van uw woning
  • de servicekosten die u betaalt

Het telefoonnummer van de Huurcommissie is 0800  488 72 43.
Het postadres is: Huurcommissie, Postbus 16495 2500 BL in Den Haag.
Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.