Klachtenprocedure

Wij doen altijd onze uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. We proberen dan altijd eerst samen tot een oplossing te komen. Als u een klacht heeft, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Hieronder kunt u lezen hoe dat werkt.

  • u meldt uw klacht telefonisch, schriftelijk bij uw wijkconsulent, of via MijnWoonFriesland
  • wij nemen binnen 24 uur contact met u op
  • we nemen uw klacht in behandeling en geven u binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie

Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan onze manager Klant & Woning. Mocht ook dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie. In een aantal gevallen moeten klachten behandeld worden door de Huurcommissie.