Huur opzeggen

U wilt uw huur opzeggen. Hieronder beschrijven wij hoe u de huur kunt opzeggen en wat wij van u verwachten bij het opleveren van uw woning.

Zelf regelen

U kunt de huur iedere werkdag opzeggen, dat hoeft niet op de 1e of de 15e van de maand. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. De maand opzegtermijn gaat in op de dag dat de opzegging bij WoonFriesland binnen is. Hierbij moet u rekening houden dat de einddatum niet in het weekend of een feestdag valt. U kunt maximaal drie maanden van tevoren opzeggen.

Volgens de huurovereenkomst moet u de huur altijd schriftelijk en aangetekend opzeggen. Maar u kunt ook een huuropzeggingsformulier invullen via MijnWoonFriesland.nl. Door het formulier in te vullen op uw persoonlijke pagina via MijnWoonFriesland en de instructies te volgen weet u zeker dat u op een juiste wijze uw huur opzegt. De huuropzegging wordt dan meteen digitaal verzonden en deze hoeft u niet meer per post te versturen.

Als u de huur op een andere manier wilt opzeggen, bijvoorbeeld door een aangetekende brief, vergeet dan niet duidelijk de einddatum van de huurovereenkomst te vermelden en uw nieuwe adres. De brief moet voorzien zijn van uw handtekening en de handtekening van een eventuele medehuurder. U ontvangt binnen een week na ontvangst van uw huuropzegging een brief met bevestiging van de datum van uw huuropzegging. 

Doet u als nabestaande een huuropzegging? Dan gelden andere richtlijnen.

Woning opleveren

Na de huuropzegging ontvangt u een bevestigingsbrief met in de bijlage informatie over de oplevering van uw woning. In de brief staat ook wanneer onze mutatie-inspecteur bij u langskomt. Deze afspraak is belangrijk zodat u na het inleveren van de sleutels niet voor onverwachte kosten komt te staan.
Tijdens de opname maken wij afspraken met u over de oplevering van uw woning. Deze afspraken leggen we vast op een opnameformulier die ondertekend wordt door u en de mutatie-inspecteur. Zo weet u precies wat u moet doen om uw woning netjes achter te laten.

Als u verhuist, moet u aan veel dingen denken. Om het u gemakkelijk te maken vindt u hier alle benodigde informatie over de huuropzegging en de checklist huuropzegging.

Denk aan het doorgeven van uw nieuwe adres!
Het is van belang dat WoonFriesland uw nieuwe adres en actuele telefoonnummer en e-mailadres heeft, zodat wij de eindafrekening naar het juiste adres kunnen zenden. Woont u in een appartement waar u ook bijkomende kosten betaalt voor (gezamenlijke)  voorzieningen, dan volgt de eindafrekening van deze bijkomende kosten in de eerstvolgende voorjaar (maart/april).

Zorgt u er ook voor dat al uw post naar uw nieuwe adres wordt gestuurd? Geef hiervoor tijdig uw adreswijziging door aan de organisaties en particulieren van wie u post ontvangt. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de verhuisservice van bijvoorbeeld postnl.

Heeft u een vraag?

Huuropzeggen en verhuizen