Medebewoners

Als u in een woning van WoonFriesland woont, dan bent u óf de hoofdhuurder óf een medehuurder óf een medebewoner (inwonende). Juridisch is dit een verschil en heeft het consequenties voor uw rechten en plichten.

Hoofdhuurder

De hoofdhuurder heeft de huurovereenkomst getekend met de daarbij horende rechten en plichten. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen en u heeft ook huurbescherming.

Medehuurder

U bent medehuurder als u samen met de huurder de huurovereenkomst heeft getekend. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent bijvoorbeeld net als de hoofdhuurder verantwoordelijk voor de woning en huurbetalingen en u heeft huurbescherming.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap
Bent u getrouwd met de hoofdhuurder of bent u geregistreerd partner, dan bent u automatisch medehuurder en is ondertekening van de huurovereenkomst niet nodig. Het is wel in uw belang dat wij weten dat u medehuurder bent. U doet dat door ons een brief te sturen met daarbij een kopie van de trouwakte of partnerschapsregistratie en een kopie van het identiteitsbewijs van de medehuurder.

Medehuurderschap aanvragen
Ook als u niet getrouwd of geregistreerd partner bent, kun u medehuurder zijn. Kijk bij de veelgestelde vragen aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u een aanvraag in kan dienen.

Medebewoner (inwonende)

Een medebewoner of inwonende heeft de huurovereenkomst niet getekend. Als medebewoner bent u niet verantwoordelijk voor de huurbetalingen, maar u heeft ook geen huurbescherming en verlaat de woning bij huuropzegging.

Melding van inwoning
Als er iemand bij u in komt wonen dan moet u dat als hoofdhuurder doorgeven aan WoonFriesland. U kunt dit doen via ons aanvraagformulier Melding van inwoning. Vertrekt een medebewoner, dan geeft u dit als hoofdhuurder schriftelijk aan ons door. De medebewoner geeft de wijziging zelf door bij de Gemeentelijke Basisadministratie.

Heeft u een vraag?

In de tuin met medebewoners