Aanvraag ZAV

Voor het aanvragen van een Zelf Aangebrachte Voorziening aan uw woning vult u dit formulier zo volledig mogelijk in. 

Aanvraag ZAV

Gegevens aanvrager
Bouwkundige verandering
Plaats van de verandering
Indien buiten: gaan de aangrenzende buren akkoord met uw voorstel?
Materialen en wijze van uitvoering
Wijze van uitvoering
Kosten en akkoord verklaring
Akkoordverklaring*
Bijlagen toevoegen