Uw gezondheid en veiligheid

Veiligheid van onze huurders is voor ons van groot belang. Daarom wijzen wij u op het gevaar dat kan ontstaan door asbest, geisers, gas- en gevelkachels.
Vanwege uw veiligheid verbieden wij olie-, kolen, houtkachels, openhaarden en allesbranders. Op deze pagina vindt u over deze onderwerpen en andere zaken meer informatie.

Asbest

Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Het is echter geen onschuldig materiaal. De kleine vezeltjes kunnen, als ze vrijkomen schade veroorzaken aan de longen. Het is niet voor niets dat het sinds 1983 nauwelijks meer wordt toegepast. De verkoop, het gebruik, maar ook de bewerking door zagen, boren, schuren of slopen is sinds 1993 zelfs helemaal verboden.

Neem, voor uw eigen veiligheid, altijd contact op met WoonFriesland in de volgende gevallen:

  • gaat u klussen in een woning die gebouwd is voor 1994?
  • denkt u dat u asbest of asbesthoudend materiaal in huis heeft?
  • wilt u iets overschilderen waarvan u vermoedt dat het asbest is? Niet vast gaan schuren – eerst bellen!
  • verzaag, schuur, breek, boor of sloop nooit zelf asbest. Dat is zelfs strafbaar!
  • verwijdert u nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil of golfplaat

Er zijn veel regels over asbest en veiligheid. WoonFriesland wil de risico's van asbest zoveel mogelijk beperken en heeft haar woningbezit steekproefsgewijs onderzocht. Aanvullende informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Geisers, gas- en gevelkachels

Geisers en (gas) kachels moeten schoon en intact zijn om de vorming van het giftige koolmonoxide te voorkomen. Controle en onderhoud zijn dus heel belangrijk. De eigenaar van de geiser, gas- en/of gevelkachel is verantwoordelijk voor het onderhoud.

  • geisers zijn vaak eigendom van een onderhoudsbedrijf zoals Energiewacht of ASN (Aardgas Service Noord in omgeving Dokkum). In enkele gevallen is WoonFriesland de eigenaar. Maar het komt ook voor dat u eigenaar (geworden) bent van de geiser
  • gaskachels en gevelkachels zijn in het algemeen eigendom van de huurder

Welke situatie voor u geldt, kunt u navragen bij WoonFriesland. In onze digitale brochure Uw woning, onderhoud, techniek en veiligheid kunt u alle informatie nalezen.

Belangrijke informatie over koolmonoxide kunt u in onderstaande video bekijken van de brandweer:

Bent u nog eigenaar van een open geiser zonder afvoer naar buiten, neem dan contact op met WoonFriesland. Samen met een installateur gaan wij bekijken wat voor oplossing we kunnen bieden om deze geiser te vervangen.

Olie-, kolen-, houtkachels, openhaarden en allesbranders

Vanaf 1 januari 2012 staan wij olie-, kolen-, houtkachels, pelletkachels, openhaarden en allesbranders niet toe in de woning. De rook kan fijnstof bevatten door een slechte verbranding en kan daardoor gevaar opleveren voor uw gezondheid. Ook zorgt de rook veelal voor stankoverlast bij omwonenden.

Schoorsteenkanalen

Wanneer u voor de hoofd- of bijverwarming een kachel heeft aangesloten op een schoorsteenkanaal, dan dient u zelf te zorgen voor het vegen van de schoorsteen. Als een schoorsteenkanaal namelijk niet voldoende schoon is, ontstaat er mogelijk onvoldoende trek in het kanaal. Hierdoor kunnen verbrandingsgassen terugslaan in de kamer en ontstaat er gevaar voor koolmonoxide vergiftiging. Het is belangrijk om te weten of uw schoorsteen een gemetseld of aluminium kanaal heeft. In het geval van gemetselde kanalen dient u regelmatig het kanaal te (laten) vegen. Bij aluminium is dit minder vaak nodig.

Legionella

De legionellabacterie bevindt zich in grondwater, oppervlaktewater en in (leiding)water. Legionella wordt gevaarlijk voor mensen als de bacterie zich vermenigvuldigt en via druppels waternevel in de lucht komt die wij inademen. De legionellabacterie kan zich vermenigvuldigen als:

  • de watertemperatuur tussen 25 en 55 °C ligt
  • het water lange tijd stil staat
  • in een leiding roest, kalk of een slijmlaag aanwezig is

Legionella vermenigvuldigt zich optimaal bij een watertemperatuur van 37 °C. Boven de 55 °C gaat de bacterie dood. WoonFriesland is alert op het voorkomen van het legionellavirus. Om het legionellavirus te voorkomen, hebben wij het beleid 'Beleid Legionellabestrijding' opgesteld. Voor elke installatie, die volgens de wetgeving valt onder legionella-beheer, hebben wij de risico’s onderzocht en een plan voor het beheer opgesteld. Er is daarnaast afgesproken hoe te handelen bij noodsituaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons. U kunt thuis legionella voorkomen. Wanneer u langer dan een week niet thuis bent geweest, laat dan het koude en warme water een minuut stromen. Het beste kunt u de douchekop daarbij onderdompelen in een emmer met water. Voor nadere informatie: www.rijksoverheid.nl.