Actievoorwaarden goudsbloemzaadjes

  • Elke deelnemer kan 1 keer een zakje goudsbloemzaadjes aanvragen. 
  • De waarde van de prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
  • WoonFriesland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken of aan te passen indien de omstandigheden dit meebrengen, zonder dat WoonFriesland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
  • Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door WoonFriesland bekend gemaakt worden via de website.

  Wie kan er meedoen aan deze actie?

  Je kan meedoen aan deze actie wanneer je ingeschreven staat op een adres van WoonFriesland. De actieperiode is van 13 t/m 30 september 2023.

  Wat als ik een opmerking of klacht heb over de actie? 

  Met vragen, opmerkingen omtrent deze actie kan je terecht bij de klantenservice van WoonFriesland

  Wij besteden veel aandacht aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie hierover niet volledig of onjuist is of dat wij de actie en/of actievoorwaarden moeten aanpassen of de actie vroegtijdig moeten staken. Wij zijn hiervoor of voor enige andere schade voortvloeiend uit deze actie, niet aansprakelijk. Wij kunnen deelnemers diskwalificeren als wij van mening zijn dat de deelnemer niet volgens deze actievoorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier frauduleus gedraagt. Als een bepaling uit deze actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze actievoorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling. 

  Deze actie en actievoorwaarden worden verder beheerst door Nederlands recht.