Informatie aanbodmodel

Zoekduur opbouwen en wekelijks zoeken

U kunt actief zoeken naar een woning die bij u past door regelmatig te kijken naar ons wekelijkse aanbod. Een groot deel van onze woningen bieden wij aan via het aanbodmodel. Alle woningen die beschikbaar zijn, staan elke woensdag vanaf 10.00 uur op deze website onder ‘aanbodmodel’.

Tijdig aanvragen inkomensverklaring (voorheen IB-60)

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een woning of kamer van WoonFriesland, dan is het overhandigen van een tijdens de intake inkomensverklaring verplicht. Het is belangrijk dat u als woningzoekende tijdig een inkomensverklaring aanvraagt.

Dit is een inkomensverklaring van u, uw eventuele partner en/of meerderjarige medebewoners. Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden hierin niet meegerekend. U kunt het formulier kosteloos aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Houdt u bij het aanvragen uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs. Het duurt ongeveer 5 tot 10 werkdagen voordat u uw formulier van de Belastingdienst ontvangt. Wilt u het formulier direct ontvangen? Vraag het dan aan via Mijn Belastingdienst.

Reageren

Zit er voor u een passende woning bij, dan kunt u daarop reageren. U mag maximaal op drie woningen per week reageren. Op uw persoonlijke pagina kunt u onder ‘Mijn zoekgegevens’ uw lopende reacties, uw eerdere reacties, uw opties en eventueel uw lopende aanbieding terugvinden. U kunt tot uiterlijk woensdagochtend 10.00 uur reageren.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Vaak zijn meerdere mensen geïnteresseerd in dezelfde woning. Om ervoor te zorgen dat iedereen op een eerlijke manier aan de beurt komt, werken we binnen het aanbodmodel met zoekduur. Vanaf de datum dat u zich bij ons inschrijft, bouwt u zoekduur op. Die zoekduur bepaalt of u aan de beurt bent om een woning te krijgen: de mensen met de langste zoekduur zijn het eerst aan de beurt.¹ Bij elke woning waarop u gereageerd heeft kunt u achteraf zien op welke plaats u geëindigd bent.

Als u in aanmerking komt voor een woning waarop u gereageerd heeft ontvangt u een e-mail met de vraag om op uw persoonlijke pagina uw belangstelling voor de woning te bevestigen. Hiervoor heeft u twee werkdagen de tijd. Als u niet binnen twee werkdagen reageert beschouwen wij dit als een weigering. De woning wordt daarna aan de volgende kandidaat aangeboden. Het kan ook zijn dat u al een andere woning geaccepteerd heeft of op het moment van de aanbieding nog niet wilt / kunt verhuizen. Dit kunt u ook via uw persoonlijke pagina doorgeven.

¹ In uitzonderlijke gevallen hebben mensen voorrang: in de eerste plaats hebben mensen voorrang die gedwongen moeten verhuizen omdat ze van WoonFriesland hun huidige woning moeten verlaten in verband met sloop of renovatie (herstructureringsurgentie). Ook geldt bij sommige woningen voorrang voor bepaalde leeftijdscategorieën. Dit staat dan altijd in de advertentie vermeld.

Accepteren of weigeren?

Als u uw belangstelling voor de aangeboden woning bevestigt dan volgt er een intakegesprek. Daarnaast krijgt u natuurlijk de gelegenheid om de woning te bezichtigen. Het kan zijn dat u na het intakegesprek en de bezichtiging alsnog besluit de woning te weigeren. In dat geval kunt u dit doorgeven aan de wijkconsulent, registreren wij de weigering en wordt de woning aan iemand anders aangeboden. 

Als u besluit de woning te accepteren, dan sluiten we een huurovereenkomst en vervalt uw inschrijving als woningzoekende.

Weigeringen

Er kunnen redenen zijn waarom wij u de woning niet definitief toewijzen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer blijkt dat:

  • de woning, op basis van uw inkomen, niet passend is voor u. WoonFriesland is vanaf 1 januari 2016 verplicht om een passendheidstoets toe te passen bij woningaanbieding. Op basis van de bij ons bekende inkomensgegevens, huishoudgrootte en uw zoekduur is deze woning voorlopig aan u toegewezen. Tijdens het intakegesprek worden uw inkomensgegevens opnieuw beoordeeld en op basis van die inkomensgegevens wordt bekeken of u definitief in aanmerking komt. Kijk voor meer informatie over Passend toewijzen op onze website woonfriesland.nl
  • u ons onjuiste of onvolledige informatie geeft;
  • u een huurachterstand heeft zonder betalingsregeling;
  • er sprake is van een fout in het toewijzingsproces;
  • u in het verleden ernstige overlast heeft veroorzaakt.
  • in overleg met de wijkconsulent naar aanleiding van het intakegesprek

Verlengen inschrijving

U hoeft geen actie te ondernemen tot het moment dat u van ons een verzoek krijgt om te verlengen (email, of brief als het emailadres niet bekend is). Als u moet verlengen wordt dit ook duidelijk zichtbaar op het moment dat u als woningzoekende inlogt op de website.