Inkomensverklaring

Wanneer u een woning van WoonFriesland aangeboden krijgt, moet u een inkomensverklaring en een recent loonstrookje en/of uitkeringsspecificatie kunnen overleggen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdiensttelefoon. Het is ook mogelijk om deze online aan te vragen via Mijn Belastingdienst. Voordeel hiervan is dat u de inkomensverklaring direct uit kunt printen.

Inkomensverklaring

Wanneer u wilt reageren op een woning of kamer van WoonFriesland, dan is het invoeren van het inkomen aan de hand van een recente inkomensverklaring verplicht. Het is belangrijk dat u als woningzoekende tijdig een inkomensverklaring aanvraagt.

Dit is een inkomensverklaring van u, uw eventuele partner en/of meerderjarige medebewoners. Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden hierin niet meegerekend. U kunt het formulier kosteloos aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543. Houdt u bij het aanvragen uw burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs. Het duurt ongeveer 5 tot 10 werkdagen voordat u uw formulier van de Belastingdienst ontvangt. Het is ook mogelijk om deze online aan te vragen via Mijn Belastingdienst. Voordeel hiervan is dat u de inkomensverklaring direct uit kunt printen.

Inkomensgegevens

Als u een woning aangeboden krijgt dan moet u een aantal gegevens meenemen. Indien de gegevens niet compleet zijn, vervalt de aanbieding en nodigen wij de volgende kandidaat uit. Het gaat om de volgende gegevens, zowel van u als van uw eventuele medebewoner(s):

  • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
  • gegevens over het inkomen van het huishouden. Het huishoudinkomen is de optelsom van de verzamelinkomens van de huurder en (indien van toepassing) meerderjarige medebewoner(s). Inkomen van minder- en meerderjarige kinderen telt niet mee. Het inkomen wordt aangetoond via een inkomensverklaring én recente inkomensgegevens bijvoorbeeld een loonstrookje en/of uitkeringsspecificatie. De inkomensverklaring kunt u kosteloos aanvragen bij de Belastingtelefoon 0800 0543, of online via Mijn Belastingdienst;
  • recente inkomensgegevens van de afgelopen 3 maanden. Bijvoorbeeld loonstrookjes en/of uitkeringsspecificaties;
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister met gegevens over uw woon- of verblijfplaats en uw woonhistorie;
  • een verhuurdersverklaring die ingevuld en ondertekend is door uw huidige verhuurder (huurt u op dit moment een woning van WoonFriesland dan hoeft u de verklaring niet te verstrekken)
  • inkomensgegevens studenten