Urgentie

Urgentie betekent dat je voorrang krijgt op een nieuw huurhuis. 

Dit gebeurt in een aantal uitzonderlijke situaties. Hoe vervelend ook, wij kunnen geen urgentie geven wanneer er bijvoorbeeld sprake is van overlastsituaties, een te groot of te klein huis, relatieproblemen of psychische/lichamelijke klachten. 

Wanneer geven wij urgentie

In een aantal gevallen heb je  als woningzoekende voorrang op andere woningzoekenden bij het vinden van een huurhuis.

Calamiteit

Huur je een huis van WoonFriesland dan kun je met spoed een andere woning krijgen bij calamiteiten zoals brand of explosie. WoonFriesland gaat dan samen met jou op zoek naar een vergelijkbare woning.

Voorrang bij slopen van de huurwoning

Huur je bij WoonFriesland en wordt jouw huis  gesloopt? Ook dan krijg je voorrang bij het zoeken van een ander huis. Dit noemen we herstructureringsurgentie. Deze urgentie gaat voor medische urgentie.

Medische urgentie

WoonFriesland kent ook urgentie toe als het huis waarin je woont door jouw (acute) lichamelijke beperking of handicap niet meer passend is of hiernaar aangepast kan worden  zodat je hier kunt blijven wonen. Om dit te kunnen aantonen moet je een beschikking hebben waarin dat is aangegeven. In sommige gemeenten kun je voor een beschikking terecht bij een wijk- of gebiedsteam of het WMO-loket. Alleen met een beschikking kunnen wij beoordelen of jij in aanmerking komt voor urgentie. Het WMO of het wijk- of gebiedsteam geeft zelf dus géén urgentie af. Het is WoonFriesland die de beschikking beoordeelt en wel of geen urgentie afgeeft.

Medische urgentie is een jaar geldig. Jij moet zelf reageren op ons aanbod. Wanneer er geen geschikt huis  vrijkomt in dat jaar kun je verlengen. De medische urgentie wordt dan met een half jaar verlengd. Je moet zelf contact opnemen met ons om de urgentie te verlengen. Reageer je op een woning die niet past bij jouw lichamelijke beperking of handicap? Dan krijg je de woning niet toegewezen en vervalt jouw urgentie.

Statushouders

Gemeenten in Friesland zijn verplicht om statushouders te huisvesten. Om deze groep mensen op te vangen maken wij ieder jaar afspraken met gemeenten. 

Uitstroom uit crisisopvang

In dit geval wordt de woningzoekende aangemeld door de zorginstelling. Om gebruik te maken van deze regeling hebben we strenge voorwaarden opgesteld. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan gaan wij op zoek naar een passend huis.

Geen urgentie

Je kunt géén urgentie krijgen bij:

 • Echtscheiding/relatieproblemen. 
  Er is geen voorrang mogelijk in geval van echtscheiding. Je kunt je inschrijven bij WoonFriesland en reageren op ons aanbod.
 • Ruzie met de buren.
  Ruzie met de buren of woonoverlast is geen reden voor urgentie. Kijk bij ‘Overlast, dit kun je doen’ voor advies.
 • Een te grote/te kleine woning.
  Is jouw huis te groot of te klein? Ook dan kun je reageren op ons aanbod. Urgentie is niet mogelijk.
 • Met een brief van bijvoorbeeld uw huisarts of specialist.
  Brieven en aanbevelingen van medici zoals huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten nemen we niet in behandeling als urgentieaanvraag. Alleen een beschikking van WMO of wijk- of gebiedsteam nemen wij in behandeling.