Verantwoording

Verantwoording van de woningen

WoonFriesland wil aan woningzoekenden graag duidelijkheid bieden over de toewijzing
van woningen. Daarom staat op woonfriesland.nl elke week een verantwoording van
de toegewezen woningen: hoeveel reacties zijn er geweest op de woningen? Hoeveel
inschrijfduur had de nieuwe huurder opgebouwd? Heeft iemand voorrang gekregen op
basis van een urgentie?
Als internetgebruiker kunt u bovendien op uw persoonlijke pagina onder ‘Mijn
zoekgegevens’ uw eerdere reacties terugvinden en zien op welke positie u bent
geëindigd.

Editie Adres Plaats Aantal reacties Voorrang voor Zoekduur-/ Optiedatum Model
De Kim 11 SURHUISTERVEEN 12   21 augustus 2017 direct te huur
De Gealanden 38--6 LEEUWARDEN 1   14 juni 2017 direct te huur
1808 Nijkamp 1--W HARKEMA 3   20 juni 2017 aanbodmodel
1808 Binnendijk 78 RYPTSJERK 29   31 augustus 2011 aanbodmodel
1808 Amelandsdwinger 307 LEEUWARDEN 81 jonger dan 23 jaar 24 mei 2013 aanbodmodel
De Gealanden 38--6 LEEUWARDEN 1   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties direct te huur
1807 Nieuw Sonnenborgh 43 LEEUWARDEN 10   24 februari 2015 aanbodmodel
1807 Roggekamp 4 HARKEMA 29   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden aanbodmodel
1807 Tsjerk Hiddesstraat 54 KOLLUM 10 jonger dan 23 jaar 18 december 2017 aanbodmodel
1807 Brandemeer 156 LEEUWARDEN 44   31 mei 2010 aanbodmodel
1807 Lieuwenburg 39--B LEEUWARDEN 144   26 februari 2012 aanbodmodel
1807 It Hoarnleger 4 SUMAR 14 jonger dan 23 jaar 6 maart 2016 aanbodmodel
1807 Helmblom 15 BOORNBERGUM 51   24 september 2012 aanbodmodel
1807 Giekerkstraat 37 LEEUWARDEN 106   15 oktober 2012 aanbodmodel
1807 De Kei 126 LEEUWARDEN 127   21 februari 2012 aanbodmodel
1807 Leeuwerikstraat 40 DRACHTEN 8   16 september 2014 aanbodmodel
1807 Robinsonstraat 157--A LEEUWARDEN 23 55 jaar en ouder 28 januari 2018 aanbodmodel
1807 De Anjen 21--5 LEEUWARDEN 121   22 februari 2013 aanbodmodel
1807 Poststraat 18 LEEUWARDEN 171   16 juni 2014 aanbodmodel
1807 Nijkamp 1--T HARKEMA 4   2 oktober 2013 aanbodmodel
1807 Tsjerk Hiddesstraat 43 KOLLUM 22   12 juli 2016 aanbodmodel
Tadingastraat 79 LEEUWARDEN 4   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden direct te huur
1806 Splitting 132 DRACHTEN 113   18 december 2013 aanbodmodel
1806 Tsjerk Hiddesstraat 18 KOLLUM 20 jonger dan 23 jaar 27 januari 2016 aanbodmodel
1806 Roptastate 234 LEEUWARDEN 128   29 juni 2015 aanbodmodel
1806 Rixtwei 49 LEEUWARDEN 69 jonger dan 23 jaar 23 mei 2016 aanbodmodel
1806 Harstepaed 10 EASTERMAR 26   30 augustus 2016 aanbodmodel
1806 Jan van Scorelstraat 37 LEEUWARDEN 223   15 oktober 2012 aanbodmodel
1806 Griffioenpark 211 WOLVEGA 6 55 jaar en ouder 13 januari 2017 aanbodmodel
1806 Mozartstraat 15 WOLVEGA 76   2 augustus 2012 aanbodmodel
1806 Berglaan 16--5 DRACHTEN 40 55 jaar en ouder 12 maart 2013 aanbodmodel
1806 Torenvalk 19 SURHUISTERVEEN 49   26 december 2015 aanbodmodel
1806 Assepot 3 OOSTERWOLDE FR 51   21 mei 2012 aanbodmodel
1805 Pieter Stuyvesantweg 159--C LEEUWARDEN 101   27 juni 2014 aanbodmodel
1805 Berglaan 16--37 DRACHTEN 41 55 jaar en ouder 27 maart 2012 aanbodmodel
1805 Cantaart 36 KOLLUM 10 55 jaar en ouder 6 februari 2018 aanbodmodel
1805 Koerierstersespel 13 LEEUWARDEN 116   1 april 2011 aanbodmodel
1805 \'t Leantsje 4 HEMELUM 4   16 maart 2012 aanbodmodel
1805 Johan Winklerwei 169 LEEUWARDEN 44 jonger dan 23 jaar 30 november 2016 aanbodmodel
1805 Jan van Scorelstraat 35--C LEEUWARDEN 144   11 november 2011 aanbodmodel
1805 Lytse Kamp 19 BAKKEVEEN 11 55 jaar en ouder 3 april 2016 aanbodmodel
1805 Curacaostraat 81--D LEEUWARDEN 125   2 maart 2014 aanbodmodel
1805 Bulthuissingel 77 BURGUM 71   Voorrangsregeling aanbodmodel
1805 Oranje Nassaulaan 95 WOLVEGA 79   19 juni 2013 aanbodmodel
1805 Gaelekamp 26 HURDEGARYP 34   2 augustus 2015 aanbodmodel
1805 Pieter Stuyvesantweg 90 LEEUWARDEN 142   7 maart 2014 aanbodmodel
1805 Lieuwenburg 6 LEEUWARDEN 153   30 juni 2011 aanbodmodel
1805 Bulthuissingel 88 BURGUM 61   10 december 2014 aanbodmodel
1805 Reiddekkersstrjitte 36 NOARDBURGUM 20 jonger dan 23 jaar 15 augustus 2015 aanbodmodel
1805 Schwartzenberghlaan 73 DRACHTEN 86   9 september 2013 aanbodmodel
1804 Emmakade 64-f-1 LEEUWARDEN 3   28 januari 2018 aanbodmodel
1804 Beatrixstraat 13--B LEEUWARDEN 122   23 juli 2011 aanbodmodel
1804 De Gealanden 40--4 LEEUWARDEN 4   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1804 Eilansgrien 35 EARNEWALD 22   13 september 2016 aanbodmodel
1804 Tsjerk Hiddesstraat 38 KOLLUM 12 jonger dan 23 jaar 11 oktober 2017 aanbodmodel
1804 Amelandsdwinger 337 LEEUWARDEN 47 jonger dan 23 jaar 20 oktober 2015 aanbodmodel
1804 Speelmansstraat 115 LEEUWARDEN 103   29 december 2014 aanbodmodel
1804 Koperslagersstraat 39 DRACHTEN 35   21 april 2014 aanbodmodel
1804 Zetveld 53 HEERENVEEN 24   19 februari 2011 aanbodmodel
1804 Melkkelder 70 DRACHTEN 29   22 april 2016 aanbodmodel
1804 Sickingastate 70 LEEUWARDEN 68   12 april 2015 aanbodmodel
1804 Hagedoarnleane 13 URETERP 58   26 juni 2015 aanbodmodel
1804 De Nachtegaal 44 SURHUISTERVEEN 19   6 november 2014 aanbodmodel
1804 Rixtwei 37 LEEUWARDEN 27 jonger dan 23 jaar 20 februari 2017 aanbodmodel
1804 Simke Kloostermanstr 31 GYTSJERK 23   27 oktober 2012 aanbodmodel
1804 Prof Mr P S Gerbrandyweg 71--D LEEUWARDEN 93   24 maart 2015 aanbodmodel
1804 Abeelstraat 15 LEEUWARDEN 88   1 april 2014 aanbodmodel
1804 Claerbergen 17 KOUDUM 3   4 januari 2018 aanbodmodel
1804 Elzekamp 3 TYTSJERK 43   Voorrangsregeling aanbodmodel
1804 Egelantierstraat 26 LEEUWARDEN 48   2 april 2013 aanbodmodel
1804 Kruisstraat 24 LEEUWARDEN 87   25 augustus 2011 aanbodmodel
1804 Eringastraat 50 DRACHTEN 4   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1804 Struikheide 39 WOLVEGA 4   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1804 De Kei 228 LEEUWARDEN 51 55 jaar en ouder Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden aanbodmodel
De Swannepole 5 SUMAR 1   16 februari 2015 direct te huur
1803 Marijkestraat 10--D LEEUWARDEN 113   16 mei 2013 aanbodmodel
1803 Reinder Buysingweg 22 LEEUWARDEN 44 55 jaar en ouder 10 juli 2014 aanbodmodel
1803 Antillenweg 4--4 LEEUWARDEN 156   26 maart 2012 aanbodmodel
1803 Giekerkstraat 7 LEEUWARDEN 23   7 februari 2016 aanbodmodel
1803 Helmblom 22 BOORNBERGUM 53   23 februari 2015 aanbodmodel
1803 Johan Winklerwei 129 LEEUWARDEN 29 55 jaar en ouder 2 oktober 2014 aanbodmodel
1803 Boppelans 18 WARNS 27   20 november 2009 aanbodmodel
1803 De Anjen 22--3 LEEUWARDEN 162   16 april 2012 aanbodmodel
1803 Antillenweg 88--B LEEUWARDEN 132   3 augustus 2014 aanbodmodel
1803 Eestraat 135 LEEUWARDEN 73   4 augustus 2013 aanbodmodel
Frisiastate 85 OENTSJERK 1 55 jaar en ouder Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden direct te huur
1802 Ds. Oosterhuisstraat 22 SUWALD 18   12 augustus 2016 aanbodmodel
1802 Berglaan 16--8 DRACHTEN 19   9 augustus 2010 aanbodmodel
1802 Paardepad 41 DRACHTEN 6   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden aanbodmodel
1802 Dwarswyk 248 DRACHTEN 76   9 januari 2015 aanbodmodel
1802 John F Kennedylaan 83 DRACHTEN 15   20 april 2015 aanbodmodel
1802 Mauritsplein 78 LEEUWARDEN 19 55 jaar en ouder 27 januari 2010 aanbodmodel
1802 Sint Jansberg 360 DRACHTEN 53   16 januari 2016 aanbodmodel
1802 Nieuw Sonnenborgh 24 LEEUWARDEN 8   27 oktober 2014 aanbodmodel
1802 Gerrit de Vriesstraat 2 HAULERWIJK 14 55 jaar en ouder 24 oktober 2017 aanbodmodel
1801 Dokter Beumerstraat 68 HAULERWIJK 12 55 jaar en ouder 13 mei 2017 aanbodmodel
1751 Breuningslaan 71 WOLVEGA 17   27 november 2016 aanbodmodel
1751 \'t Heale Paed 12 KOUDUM 8   5 augustus 2010 aanbodmodel
1751 Hooizolder 419 DRACHTEN 39   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1751 Van Loonstraat 51 LEEUWARDEN 286   1 november 2011 aanbodmodel
1750 Wijnhornsterstraat 59 LEEUWARDEN 4   20 januari 2014 aanbodmodel
1750 Van Loonstraat 35 LEEUWARDEN 303   12 april 2011 aanbodmodel
1750 Kruisstraat 30 LEEUWARDEN 155   18 februari 2015 aanbodmodel
1750 De Fennen 184 LEEUWARDEN 26 55 jaar en ouder 6 oktober 2015 aanbodmodel
1749 Weidestraat 24 HINDELOOPEN 11 55 jaar en ouder 19 april 2016 aanbodmodel
1748 Nyckle Haismastraat 19 BUITENPOST 24   3 augustus 2017 aanbodmodel
1748 Droppingsstraat 5--B LEEUWARDEN 102   29 december 2015 aanbodmodel
1748 Kwartelstraat 35 HEERENVEEN 129   10 januari 2010 aanbodmodel
1747 Mondriaanstraat 121 LEEUWARDEN 39   12 juni 2016 aanbodmodel
1746 Boeierstraat 54--C LEEUWARDEN 140   7 januari 2015 aanbodmodel
Lytse Kamp 19 BAKKEVEEN 2 55 jaar en ouder 2 november 2017 direct te huur
Lytse Kamp 19 BAKKEVEEN 2 55 jaar en ouder 2 november 2017 direct te huur
1743 De Kim 11 SURHUISTERVEEN 46   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1741 De Fennen 138 LEEUWARDEN 35 55 jaar en ouder 25 augustus 2017 aanbodmodel
1738 Pieter Stuyvesantweg 112 LEEUWARDEN 91   5 januari 2014 aanbodmodel
De Tsjerne 7 WOMMELS 10   14 juni 2015 direct te huur
1737 Breuningslaan 130 WOLVEGA 25   5 maart 2017 aanbodmodel
1737 Emmakade 64-e-1 LEEUWARDEN 7   19 december 2016 aanbodmodel
1734 Leeuwerikstraat 26 DRACHTEN 11   26 mei 2015 aanbodmodel
1733 Noordendorpstraat 1 LEEUWARDEN 32   10 oktober 2015 aanbodmodel
1731 Wettertoer 110 HEERENVEEN 62 55 jaar en ouder 25 mei 2016 aanbodmodel
1730 John F Kennedylaan 295 DRACHTEN 36   16 juni 2015 aanbodmodel
1730 Tsjerk Hiddesstraat 18 KOLLUM 11 jonger dan 23 jaar 12 mei 2017 aanbodmodel
Unicumwei 10 GARYP 1 55 jaar en ouder 13 februari 2018 direct te huur
1729 Mauritsplein 75 LEEUWARDEN 10 55 jaar en ouder 20 september 2012 aanbodmodel
1729 Kupersstrjitte 42 BURGUM 4   Voorrangsregeling aanbodmodel
1728 Droppingsstraat 5--D LEEUWARDEN 86   29 april 2015 aanbodmodel
De Alde Haven 18 PINGJUM 1 55 jaar en ouder 11 oktober 2017 direct te huur
1727 Weversstrjitte 17 BURGUM 4   5 juni 2017 aanbodmodel
Onbekende straat 1234-zz HUIZEN 1   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden aanbodmodel
1726 Hagewyk 24 DRACHTEN 94   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden aanbodmodel
1725 Skipfeart 22 BURGUM 64   21 maart 2012 aanbodmodel
1725 Pilotenespel 23 LEEUWARDEN 28   14 februari 2015 aanbodmodel
1723 Burgemeester Drijberweg 14 HURDEGARYP 2   12 oktober 2016 aanbodmodel
1720 Dwarswyk 210 DRACHTEN 98   17 februari 2015 aanbodmodel
1718 Wilgenpoel 2 HEERENVEEN 9   7 april 2017 aanbodmodel
1706 Amelandsdwinger 439 LEEUWARDEN 59 jonger dan 23 jaar 24 februari 2014 aanbodmodel
1705 Burg Steenhuisenlaan 15 BURGUM 62   11 september 2012 aanbodmodel
1705 De Kei 334 LEEUWARDEN 36 55 jaar en ouder 23 november 2016 aanbodmodel
Wijbrand de Geeststraat 13-a-2 LEEUWARDEN 4   24 november 2016 direct te huur
1648 Bollemanssteeg 1 LEEUWARDEN 91   4 januari 2011 aanbodmodel
Paardepad 46 DRACHTEN 1   28 november 2016 direct te huur
1646 Paardepad 25 DRACHTEN 2   5 juni 2016 aanbodmodel
1646 De Houtduif 95 SURHUISTERVEEN 12   1 september 2015 aanbodmodel
1645 Engwerd 140 DRACHTEN 123   9 maart 2015 aanbodmodel
1645 Gerrit de Vriesstraat 6 HAULERWIJK 11 55 jaar en ouder 31 oktober 2016 aanbodmodel
1634 Fabriekslaan 70 DRACHTEN 4   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1633 Paardepad 43 DRACHTEN 4   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1633 Zwitserswaltje 4-a-3 LEEUWARDEN 6   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1631 Paardepad 48 DRACHTEN 4   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
Fabriekslaan 64 DRACHTEN 1   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties direct te huur
1542 Roggekamp 3 HARKEMA 39   7 september 2014 aanbodmodel
1444 Speelmansstraat 23 LEEUWARDEN 38   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
Paardepad 36 DRACHTEN   Voorrangsregeling
De Gealanden 4--6 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Robinsonstraat 18 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Oldegalileen 157 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Minnemastraat 23 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Ds Groot Nibbelinkstraat 22 HAULERWIJK   Voorrangsregeling
Koornbeursweg 63--307 HEERENVEEN   Voorrangsregeling
Voermanspad 58 DRACHTEN   Voorrangsregeling
Paardepad 41 DRACHTEN   Voorrangsregeling
Curacaostraat 109--B LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Sinderhoven 150 HURDEGARYP   Voorrangsregeling
De Gealanden 4--5 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Sickingastate 31 LEEUWARDEN 55 jaar en ouder Voorrangsregeling
Curacaostraat 107 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Trekker 95 HEERENVEEN   Voorrangsregeling
Sint Jansberg 330 DRACHTEN   Voorrangsregeling
Zwitserswaltje 4--2 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Zetveld 3 HEERENVEEN   Voorrangsregeling
Schuttersveld 14 DRACHTEN   Voorrangsregeling
Kempenaerssingel 4--33 HEERENVEEN   Voorrangsregeling
Amelandsdwinger 449 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Werkmanslust 31 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Het Schar 3 DRACHTEN   Voorrangsregeling
Invasiestraat 9--B LEEUWARDEN   Voorrangsregeling