Verantwoording

Verantwoording van de woningen

WoonFriesland wil aan woningzoekenden graag duidelijkheid bieden over de toewijzing
van woningen. Daarom staat op woonfriesland.nl elke week een verantwoording van
de toegewezen woningen: hoeveel reacties zijn er geweest op de woningen? Hoeveel
inschrijfduur had de nieuwe huurder opgebouwd? Heeft iemand voorrang gekregen op
basis van een urgentie?
Als internetgebruiker kunt u bovendien op uw persoonlijke pagina onder ‘Mijn
zoekgegevens’ uw eerdere reacties terugvinden en zien op welke positie u bent
geëindigd. Bij ‘Opties’ kunt u precies terugvinden wat uw positie op de wachtlijst is.

Editie Adres Plaats Aantal reacties Voorrang voor Zoekduur-/ Optiedatum Model
Robinsonstraat 159 LEEUWARDEN 1 55 jaar en ouder 7 februari 2014 direct te huur
De Nijverheid 59 DRACHTEN 1   9 maart 2015 direct te huur
1739 Stuken 86 URETERP 26   20 augustus 2014 aanbodmodel
1739 Keizerskroon 59 LEEUWARDEN 35   9 juni 2010 aanbodmodel
1739 Minnemastraat 70 LEEUWARDEN 151   14 maart 2011 aanbodmodel
1739 Wijbrand de Geeststraat 20--3 LEEUWARDEN 1   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1739 Kleine Vos 19 WOLVEGA 11   3 oktober 2012 aanbodmodel
1739 Pieter Stuyvesantweg 172 LEEUWARDEN 114   2 mei 2011 aanbodmodel
1739 Wijbrand de Geeststraat 13-a-1 LEEUWARDEN 3   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1739 Thijs Feenstraweg 46 LEEUWARDEN 64 jonger dan 23 jaar 10 maart 2015 aanbodmodel
1739 De Hoefslag 35 BUITENPOST 44   14 april 2014 aanbodmodel
1739 Koudenburgerweg 30 HAULERWIJK 14 55 jaar en ouder 28 juli 2015 aanbodmodel
1738 Curacaostraat 127--C LEEUWARDEN 101   11 november 2013 aanbodmodel
1738 Valk 64 HEERENVEEN 31 55 jaar en ouder 6 oktober 2016 aanbodmodel
1738 Jan van Scorelstraat 40 LEEUWARDEN 130   22 mei 2011 aanbodmodel
1738 Botte Jaerlastraat 68 BURGUM 1   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1738 De Garve 18 APPELSCHA 29 55 jaar en ouder 12 maart 2008 aanbodmodel
1738 Egelantierstraat 8 LEEUWARDEN 5   Voorrangsregeling aanbodmodel
1738 Berglaan 16--68 DRACHTEN 11   12 september 2016 aanbodmodel
1738 De Kei 49 LEEUWARDEN 9   2 november 2009 aanbodmodel
1738 Jan van Scorelstraat 29 LEEUWARDEN 135   19 april 2014 aanbodmodel
1737 Koperslagersstraat 38 DRACHTEN 169   29 november 2012 aanbodmodel
1737 Soestdijkstraat 20 LEEUWARDEN 44 55 jaar en ouder 9 maart 2010 aanbodmodel
1737 Van Loonstraat 47 LEEUWARDEN 331   3 mei 2010 aanbodmodel
1737 Bulthuissingel 88 BURGUM 73   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1737 Bulthuissingel 77 BURGUM 74   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1737 Rixtwei 9 LEEUWARDEN 54 jonger dan 23 jaar 14 september 2014 aanbodmodel
1737 De Nijverheid 59 DRACHTEN 109   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1737 Lytse Kamp 15 BAKKEVEEN 4   Voorrangsregeling aanbodmodel
1737 Oldegalileen 50 LEEUWARDEN 60   1 maart 2014 aanbodmodel
1737 De Gealanden 56--3 LEEUWARDEN 135   8 april 2013 aanbodmodel
1736 Piter Jellesstrjitte 14 BOELENSLAAN 32   7 juni 2015 aanbodmodel
1736 Tadingastraat 35 LEEUWARDEN 3   12 juni 2013 aanbodmodel
1736 Bovenweg 15 DE BLESSE 19 55 jaar en ouder 30 maart 2010 aanbodmodel
1736 Hooizolder 455 DRACHTEN 46   8 maart 2015 aanbodmodel
1736 Nachtegaalstraat 6 DRACHTEN 169   Voorrangsregeling aanbodmodel
1736 Tadingastraat 79 LEEUWARDEN 2   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1736 Achterdelft 11 STAVOREN 27   17 augustus 2015 aanbodmodel
1736 Turfsteker 34 HEERENVEEN 79   29 juli 2009 aanbodmodel
1736 Bodaanstraat 19 HURDEGARYP 2   25 augustus 2017 aanbodmodel
1736 Klaverweide 25 DRACHTEN 9   24 mei 2014 aanbodmodel
1736 Tsjerk Hiddesstraat 37 KOLLUM 25   13 oktober 2014 aanbodmodel
1736 Wylp 8 URETERP 13   9 juli 2014 aanbodmodel
1736 Lepeltjesheide 125 WOLVEGA 27 55 jaar en ouder 6 februari 2017 aanbodmodel
1736 De Swannepole 17 SUMAR 1   7 mei 2017 aanbodmodel
1736 De Hoefslag 19 BUITENPOST 49   3 maart 2010 aanbodmodel
1735 Anna Giezenweg 31 HEERENVEEN 14   1 juli 2014 aanbodmodel
1735 Camstraburen 61 LEEUWARDEN 115   25 juni 2013 aanbodmodel
1735 Mondriaanstraat 70 LEEUWARDEN 26   4 maart 2012 aanbodmodel
1735 Berglaan 54--30 DRACHTEN 10   19 oktober 2015 aanbodmodel
1735 Eilansgrien 37 EARNEWALD 15   15 december 2015 aanbodmodel
1735 Kempenaerssingel 6--26 HEERENVEEN 43 55 jaar en ouder 31 oktober 2014 aanbodmodel
1735 Jacob Algerasingel 6 WIRDUM FR 25 55 jaar en ouder 31 juli 2014 aanbodmodel
1735 De Anjen 32--4 LEEUWARDEN 121   11 juli 2012 aanbodmodel
1735 Buttingasingel 54 OOSTERWOLDE FR 1   26 juli 2017 aanbodmodel
1735 Markt 137 BURGUM 24   Voorrangsregeling aanbodmodel
1735 Rixtwei 17 LEEUWARDEN 44 jonger dan 23 jaar 22 november 2016 aanbodmodel
1735 Ds. Noordmansstraat 11 SUMAR 31   27 april 2016 aanbodmodel
1735 Skoallelan 10 SIEGERSWOUDE 31   17 augustus 2014 aanbodmodel
1735 Johan Winklerwei 105 LEEUWARDEN 19 55 jaar en ouder 19 juli 2017 aanbodmodel
1735 Droppingsstraat 5--C LEEUWARDEN 99   2 april 2015 aanbodmodel
1735 Wijnhornsterstraat 46 LEEUWARDEN 5   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
Breuningslaan 36 WOLVEGA 8   10 maart 2017 direct te huur
1734 Cornelis Trooststraat 36--B LEEUWARDEN 112   14 december 2013 aanbodmodel
1734 De Anjen 3--2 LEEUWARDEN 79   20 mei 2014 aanbodmodel
1734 Minnemastraat 7--2 LEEUWARDEN 9   2 mei 2017 aanbodmodel
1734 Trekker 113 HEERENVEEN 144   Voorrangsregeling aanbodmodel
1734 Tsjerkelansreed 14 RYPTSJERK 12   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1734 Zuidend 27 SNEEK 20   15 januari 2016 aanbodmodel
1734 Wijbrand de Geeststraat 13-b-3 LEEUWARDEN 9   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1734 Jonkerspaed 33 ALDTSJERK 5   23 oktober 2016 aanbodmodel
1734 Curacaostraat 113--C LEEUWARDEN 65   25 maart 2015 aanbodmodel
1734 Nyckle Haismastraat 19 BUITENPOST 18   1 juni 2016 aanbodmodel
1734 Tsjerk Hiddesstraat 17 KOLLUM 12   4 oktober 2012 aanbodmodel
1734 Lieuwenburg 104 LEEUWARDEN 82   23 januari 2012 aanbodmodel
1734 Camstraburen 95 LEEUWARDEN 104   17 februari 2014 aanbodmodel
1734 Stuken 72 URETERP 25   17 maart 2014 aanbodmodel
1734 Hoeksterpoort 28 LEEUWARDEN 58   16 juli 2013 aanbodmodel
1734 Hooizolder 463 DRACHTEN 92   4 augustus 2014 aanbodmodel
1734 Gaelekamp 117 HURDEGARYP 17   4 februari 2014 aanbodmodel
1734 Hooizolder 283 DRACHTEN 66   9 juni 2015 aanbodmodel
1734 Antillenweg 124 LEEUWARDEN 93   11 februari 2013 aanbodmodel
1734 Reidmosk 10 HURDEGARYP 15   20 oktober 2016 aanbodmodel
1734 Trambaan 25 OOSTERWOLDE FR 13 55 jaar en ouder 6 augustus 2017 aanbodmodel
1734 Hooizolder 335 DRACHTEN 21   25 mei 2016 aanbodmodel
1734 Nicolaaswei 8 HEMELUM 7   14 maart 2013 aanbodmodel
1734 \'t Sou 5 WARNS 20   19 mei 2016 aanbodmodel
1733 Dollard 69 DRACHTEN 87   15 december 2010 aanbodmodel
1733 Dollard 106 DRACHTEN 68   11 februari 2009 aanbodmodel
1733 Schoenmakersperk 6 LEEUWARDEN 144   25 april 2011 aanbodmodel
1733 Lieuwenburg 36 LEEUWARDEN 91   18 april 2013 aanbodmodel
1733 Dollard 230 DRACHTEN 79   5 januari 2014 aanbodmodel
1733 Oldegalileen 125 LEEUWARDEN 60   15 december 2014 aanbodmodel
1733 Alferhof 41 DRACHTEN 65   21 augustus 2013 aanbodmodel
1733 Sint Odulphusstraat 2 STAVOREN 3 55 jaar en ouder 25 april 2016 aanbodmodel
1733 Nieuweburen 78 LEEUWARDEN 47   6 augustus 2013 aanbodmodel
1733 Waterbies 27 LEEUWARDEN 227   Voorrangsregeling aanbodmodel
1733 Tjongerhof 31 OOSTERWOLDE FR 9   5 april 2017 aanbodmodel
1733 Berglaan 16--24 DRACHTEN 9   10 mei 2013 aanbodmodel
1733 Hooizolder 477 DRACHTEN 37   11 juni 2015 aanbodmodel
1733 Skierhusterwei 7 JELSUM 29 55 jaar en ouder 6 november 2016 aanbodmodel
1733 De Kei 69--A LEEUWARDEN 2   27 januari 2015 aanbodmodel
1733 Amelandsdwinger 425 LEEUWARDEN 42 jonger dan 23 jaar 7 januari 2016 aanbodmodel
1733 Ludingakerke 36 DRACHTEN 79   17 november 2012 aanbodmodel
1733 Rixtwei 71 LEEUWARDEN 23 jonger dan 23 jaar 25 oktober 2015 aanbodmodel
1732 Lepeltjesheide 32 WOLVEGA 14 55 jaar en ouder 18 oktober 2012 aanbodmodel
1732 Lieuwenburg 70 LEEUWARDEN 157   18 februari 2014 aanbodmodel
1732 Lege Hearewei 12--D STIENS 15   19 april 2017 aanbodmodel
1732 Hege Hearewei 30 STIENS 22   6 oktober 2015 aanbodmodel
1732 Bouekers 18 URETERP 49   1 april 2014 aanbodmodel
1732 Mondriaanstraat 11 LEEUWARDEN 10   26 februari 2015 aanbodmodel
1732 De Greide 31 DRACHTEN 9   16 juli 2015 aanbodmodel
1732 Mondriaanstraat 120 LEEUWARDEN 29   24 februari 2015 aanbodmodel
1732 De Wiek 6 BUITENPOST 16   12 september 2016 aanbodmodel
Harlingerstraat 6--3 LEEUWARDEN 2   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties direct te huur
Robinsonstraat 159 LEEUWARDEN 4 55 jaar en ouder Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties direct te huur
1731 Speelmansstraat 59 LEEUWARDEN 136   24 februari 2015 aanbodmodel
1731 Meester van Ekstraat 11 HAULERWIJK 15 55 jaar en ouder 19 juli 2017 aanbodmodel
1731 De Loane 12 HIJUM 25   6 juli 2017 aanbodmodel
1731 Helmblom 12 BOORNBERGUM 61   11 november 2014 aanbodmodel
1731 Johan Winklerwei 57 LEEUWARDEN 32 55 jaar en ouder 2 mei 2017 aanbodmodel
1731 De Kim 15 SURHUISTERVEEN 39   1 juli 2015 aanbodmodel
1731 Prof Mr P S Gerbrandyweg 147--C LEEUWARDEN 148   5 maart 2015 aanbodmodel
1731 Reinder Buysingweg 71 LEEUWARDEN 61 55 jaar en ouder 27 december 2016 aanbodmodel
Tjongerhof 21 OOSTERWOLDE FR 10   2 augustus 2017 direct te huur
1730 Jutte 116 HEERENVEEN 6   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1730 Bolster 41 HEERENVEEN 32   3 juni 2015 aanbodmodel
1730 Roptastate 250 LEEUWARDEN 49   27 juli 2015 aanbodmodel
1730 Trekker 252 HEERENVEEN 44   25 april 2014 aanbodmodel
1730 Turfsteker 30 HEERENVEEN 43   26 mei 2015 aanbodmodel
1730 It Heechsan 44 EASTERMAR 21   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1729 Soolstede 9 APPELSCHA 17   20 februari 2017 aanbodmodel
1729 Prof Mr P S Gerbrandyweg 143--C LEEUWARDEN 87   20 augustus 2014 aanbodmodel
1729 Trekker 214 HEERENVEEN 122   15 juni 2011 aanbodmodel
1729 Nelson Mandelaplein 20 LEEUWARDEN 40   12 mei 2015 aanbodmodel
1729 Zwanebloem 20 LEEUWARDEN 25   22 augustus 2011 aanbodmodel
Hooizolder 119 DRACHTEN 19   19 juli 2017 direct te huur
1728 Gentiaan 14 WIJNJEWOUDE 1   17 juli 2017 aanbodmodel
1728 Sint Jansberg 86 DRACHTEN 74   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden aanbodmodel
1727 Bikkelstenen 26 DRACHTEN 149   18 februari 2013 aanbodmodel
1727 De Warande 25 DRACHTEN 69   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden aanbodmodel
1727 Ds Groot Nibbelinkstraat 18 HAULERWIJK 17   22 november 2016 aanbodmodel
1725 Joh. Falkenastraat 3 BURGUM 78   2 april 2012 aanbodmodel
1725 Hagewyk 26 DRACHTEN 131   20 juni 2013 aanbodmodel
1724 Fennenplein 26 LEEUWARDEN 40   5 september 2014 aanbodmodel
1724 Boeierstraat 34--B LEEUWARDEN 118   31 maart 2015 aanbodmodel
Kupersleane 1--J URETERP 2   29 juni 2016 direct te huur
1723 Werkmanslust 75 LEEUWARDEN 144   7 december 2011 aanbodmodel
1721 Jan Mankeslaan 47 HEERENVEEN 53   14 september 2014 aanbodmodel
1713 Paardendreef 24 NOORDWOLDE FR 40   23 november 2013 aanbodmodel
Frisiastate 112 OENTSJERK 1   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties direct te huur
Coehoorn v Scheltingaweg 267 HEERENVEEN   Voorrangsregeling
Moezel 138 DRACHTEN   Voorrangsregeling
Harlingerstraat 2--A-1 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
De Voorzoom 38 BUITENPOST   Voorrangsregeling
Sint Jansberg 72 DRACHTEN   Voorrangsregeling
De Kwekerije 10 NOORDWOLDE FR   Voorrangsregeling
Hollanderhof 39 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Jan van Scorelstraat 38--B LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
De Logten 8 OOSTERWOLDE FR   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden
Tureluurstraat 28 HEERENVEEN 55 jaar en ouder Voorrangsregeling
Dennenstraat 19--B LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Valk 25 HEERENVEEN 55 jaar en ouder Voorrangsregeling
Mauritslaan 43 HEERENVEEN   Voorrangsregeling
Oldegalileen 143 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Thijs Feenstraweg 28 LEEUWARDEN jonger dan 23 jaar Voorrangsregeling
Hoeksterpoort 78 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
De Logten 8 OOSTERWOLDE FR   Voorrangsregeling
Grietmanstraat 23 SURHUISTERVEEN   Voorrangsregeling
Nachtegaalstraat 120 DRACHTEN   Voorrangsregeling