Verantwoording

Verantwoording van de woningen

WoonFriesland wil aan woningzoekenden graag duidelijkheid bieden over de toewijzing
van woningen. Daarom staat op woonfriesland.nl elke week een verantwoording van
de toegewezen woningen: hoeveel reacties zijn er geweest op de woningen? Hoeveel
inschrijfduur had de nieuwe huurder opgebouwd? Heeft iemand voorrang gekregen op
basis van een urgentie?
Als internetgebruiker kunt u bovendien op uw persoonlijke pagina onder ‘Mijn
zoekgegevens’ uw eerdere reacties terugvinden en zien op welke positie u bent
geëindigd. Bij ‘Opties’ kunt u precies terugvinden wat uw positie op de wachtlijst is.

Editie Adres Plaats Aantal reacties Voorrang voor Zoekduur-/ Optiedatum Model
Dotterblom 10 LIPPENHUIZEN 4   17 augustus 2015 direct te huur
1748 Zwitserswaltje 2-a-1 LEEUWARDEN 7   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
Tunkersstrjitte 17 KOUDUM 4 55 jaar en ouder Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden direct te huur
1747 Jan van Scorelstraat 41 LEEUWARDEN 146   4 maart 2014 aanbodmodel
1747 De Gealanden 111 LEEUWARDEN 104   29 augustus 2007 aanbodmodel
1747 Hofwegen 69 OENTSJERK 18   13 oktober 2012 aanbodmodel
1747 Van Haersmasingel 21 OENTSJERK 23   28 december 2015 aanbodmodel
Lijteplein 21 URETERP 1   9 november 2017 direct te huur
1746 Kleine Kerkstraat 26 LEEUWARDEN 59   10 januari 2015 aanbodmodel
1746 Langhof 32 JISTRUM 1 55 jaar en ouder 16 november 2016 aanbodmodel
1746 Amelandsdwinger 481 LEEUWARDEN 56 jonger dan 23 jaar 15 september 2016 aanbodmodel
1746 Sint Jansberg 120 DRACHTEN 56   24 juli 2013 aanbodmodel
1746 Pieter Stuyvesantweg 4 LEEUWARDEN 187   28 december 2013 aanbodmodel
1746 Harlingerstraat 2--A-2 LEEUWARDEN 12   14 oktober 2016 aanbodmodel
1746 Bolster 15 HEERENVEEN 41   15 maart 2015 aanbodmodel
1746 De Kampen 25 TJALLEBERD 1 55 jaar en ouder Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1746 Melkkelder 16 DRACHTEN 34   18 november 2015 aanbodmodel
1745 Oranje Nassaulaan 97 WOLVEGA 23   13 mei 2016 aanbodmodel
1745 Klokhuislaan 4--20 DRACHTEN 7   2 juni 2016 aanbodmodel
1745 Fabriekslaan 76 DRACHTEN 8   19 juni 2015 aanbodmodel
1745 Mondriaanstraat 113 LEEUWARDEN 47   20 maart 2015 aanbodmodel
1745 Amelandsdwinger 367 LEEUWARDEN 45 jonger dan 23 jaar 6 november 2015 aanbodmodel
1745 Van Asbeckstraat 79 LEEUWARDEN 278   1 juli 2011 aanbodmodel
1745 Reinder Buysingweg 11 LEEUWARDEN 48 55 jaar en ouder Voorrangsregeling aanbodmodel
1745 Wijbrand de Geeststraat 20-d-2 LEEUWARDEN 10   23 januari 2017 aanbodmodel
1745 Oldegalileen 117 LEEUWARDEN 211   2 maart 2011 aanbodmodel
1745 Cornelis Trooststraat 24 LEEUWARDEN 22   Voorrangsregeling aanbodmodel
1745 De Gealanden 30--11 LEEUWARDEN 1   16 september 2017 aanbodmodel
1745 Fogelsanghstate 29 LEEUWARDEN 228   14 september 2010 aanbodmodel
1745 Ikewei 18 URETERP 64   4 maart 2015 aanbodmodel
1745 Reinder Buysingweg 9 LEEUWARDEN 60 55 jaar en ouder 28 juni 2017 aanbodmodel
1745 Oostenburg 31 OOSTERWOLDE FR 4 55 jaar en ouder 26 oktober 2017 aanbodmodel
1745 De Finne 59 OENTSJERK 13   17 februari 2016 aanbodmodel
1745 Wijnhornsterstraat 122 LEEUWARDEN 19   13 januari 2011 aanbodmodel
1745 Sickingastate 52 LEEUWARDEN 87   3 mei 2014 aanbodmodel
1745 Wylp 40 URETERP 3   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
Griffioenpark 18 WOLVEGA 1 55 jaar en ouder 13 oktober 2017 direct te huur
1744 Dobbe 25 STIENS 11   2 februari 2012 aanbodmodel
1744 Grote Kerkstraat 167 LEEUWARDEN 128   19 juni 2011 aanbodmodel
1744 Valk 22 HEERENVEEN 27 55 jaar en ouder 5 april 2014 aanbodmodel
1744 Schoenmakersperk 12 LEEUWARDEN 125   21 augustus 2011 aanbodmodel
1744 Breuningslaan 30 WOLVEGA 15   6 juni 2016 aanbodmodel
1744 Sjoerdastrjitte 8 GYTSJERK 33   Voorrangsregeling aanbodmodel
1744 Fennenplein 30 LEEUWARDEN 66   5 februari 2014 aanbodmodel
1744 Hoopstede 8 HEERENVEEN 44   18 september 2014 aanbodmodel
1744 Ds. Noordmansstraat 3 SUMAR 2   19 juli 2016 aanbodmodel
1744 Jan van Scorelstraat 64--C LEEUWARDEN 120   30 augustus 2013 aanbodmodel
1744 Morra 38 DRACHTEN 121   5 december 2013 aanbodmodel
1744 Amelandsdwinger 363 LEEUWARDEN 51 jonger dan 23 jaar 14 september 2015 aanbodmodel
1744 Vicariestraat 49 DONKERBROEK 14 55 jaar en ouder 2 augustus 2017 aanbodmodel
1744 Vlasakkers 5 DRACHTEN 71   15 januari 2013 aanbodmodel
1744 Hessel Loonstrastrjitte 28 JISTRUM 14   13 juni 2017 aanbodmodel
1744 Werkmanslust 33 LEEUWARDEN 177   Voorrangsregeling aanbodmodel
1744 Nieuwekade 51 LEEUWARDEN 45 55 jaar en ouder 19 juni 2014 aanbodmodel
1744 Menninge 42 OOSTERWOLDE FR 31   17 januari 2013 aanbodmodel
1744 Academiestraat 3 FRANEKER 2   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1744 Gaelekamp 44 HURDEGARYP 50   Voorrangsregeling aanbodmodel
1744 Prinsessenweg 42--B LEEUWARDEN 110   9 augustus 2013 aanbodmodel
1744 Curacaostraat 49--D LEEUWARDEN 80   25 juli 2014 aanbodmodel
1744 Douwe van Epemastraat 19 KOUDUM 1 55 jaar en ouder 13 juli 2015 aanbodmodel
1744 Werkmanslust 40 LEEUWARDEN 167   Voorrangsregeling aanbodmodel
1744 Rixtwei 95 LEEUWARDEN 26 jonger dan 23 jaar 30 januari 2016 aanbodmodel
1744 Torenvalk 15 SURHUISTERVEEN 29   23 november 2015 aanbodmodel
1744 De Skeauwen 4--B URETERP 1   28 mei 2013 aanbodmodel
1744 Pieter Stuyvesantweg 234--C LEEUWARDEN 46   19 augustus 2014 aanbodmodel
1743 John F Kennedylaan 261 DRACHTEN 72   28 november 2013 aanbodmodel
1743 Amelandsdwinger 271 LEEUWARDEN 91 jonger dan 23 jaar 16 januari 2016 aanbodmodel
1743 Alferhof 47 DRACHTEN 100   11 oktober 2014 aanbodmodel
1743 Sint Jacobsstraat 11--N LEEUWARDEN 209   23 november 2012 aanbodmodel
1743 Burmaniawei 16 STIENS 11 55 jaar en ouder 6 juni 2007 aanbodmodel
1742 Narcislaan 4--13 HEERENVEEN 10 55 jaar en ouder 12 september 2012 aanbodmodel
1742 Poststraat 49--2 LEEUWARDEN 19 jonger dan 23 jaar 12 januari 2017 aanbodmodel
1742 Helmblom 17 BOORNBERGUM 60   20 juni 2007 aanbodmodel
1742 Rixtwei 41 LEEUWARDEN 29 jonger dan 23 jaar 29 augustus 2016 aanbodmodel
1742 Boeierstraat 38--C LEEUWARDEN 89   6 april 2013 aanbodmodel
1742 Amelandsdwinger 457 LEEUWARDEN 11 jonger dan 23 jaar 2 januari 2017 aanbodmodel
1742 It Heechsan 44 EASTERMAR 28   Voorrangsregeling aanbodmodel
1742 Dokkumertrekweg 40--H LEEUWARDEN 53 jonger dan 23 jaar 1 november 2015 aanbodmodel
1742 Pieter Stuyvesantweg 108 LEEUWARDEN 149   7 oktober 2011 aanbodmodel
1742 Mr. Thorbeckestraat 25 WOLVEGA 52   Voorrangsregeling aanbodmodel
1742 Nachtegaalstraat 146 DRACHTEN 57   9 januari 2015 aanbodmodel
1742 De Kei 418 LEEUWARDEN 61 55 jaar en ouder 14 september 2016 aanbodmodel
1742 Wijnhornsterstraat 57 LEEUWARDEN 3   11 april 2017 aanbodmodel
1742 Tsjerk Hiddesstraat 56 KOLLUM 11 jonger dan 23 jaar 30 april 2017 aanbodmodel
1741 Roptastate 254 LEEUWARDEN 88   18 maart 2015 aanbodmodel
1741 Looxmaweg 13 NOARDBURGUM 40   Voorrangsregeling aanbodmodel
1741 Fennenplein 90 LEEUWARDEN 96   18 maart 2014 aanbodmodel
1741 Fabriciuslaan 3--44 DRACHTEN 8   13 november 2013 aanbodmodel
1741 Simke Kloostermanstr 27 GYTSJERK 32   28 januari 2016 aanbodmodel
1741 Wettertoer 217 HEERENVEEN 42 55 jaar en ouder 13 januari 2017 aanbodmodel
1741 Jutte 116 HEERENVEEN 7   21 augustus 2016 aanbodmodel
1741 Wijbrand de Geeststraat 20--3 LEEUWARDEN 5   28 september 2017 aanbodmodel
1741 Hooizolder 469 DRACHTEN 91   27 november 2014 aanbodmodel
1740 John F Kennedylaan 93 DRACHTEN 34   1 april 2015 aanbodmodel
1740 Gerben Colmjonwei 123 LEEUWARDEN 239   Voorrangsregeling aanbodmodel
1740 It Blauleech 28 WIRDUM FR 7   28 februari 2014 aanbodmodel
1740 Bosboomstraat 2 LEEUWARDEN 279   15 november 2010 aanbodmodel
1740 Curacaostraat 1--B LEEUWARDEN 73   28 juli 2014 aanbodmodel
1740 John F Kennedylaan 303 DRACHTEN 31   19 oktober 2015 aanbodmodel
1740 De Kampen 10 TJALLEBERD 50   7 november 2013 aanbodmodel
1739 Jan Mankeslaan 41 HEERENVEEN 23   29 november 2016 aanbodmodel
1739 Nyckle Haismastraat 23 BUITENPOST 27   4 september 2016 aanbodmodel
1739 Lege Hearewei 10--B STIENS 24   5 september 2016 aanbodmodel
1739 Hooizolder 187 DRACHTEN 29   13 april 2016 aanbodmodel
1739 Wergeasterdyk 22 GOUTUM 40   22 oktober 2008 aanbodmodel
1739 Doniastraat 74 LEEUWARDEN 51   17 augustus 2014 aanbodmodel
1739 Wilgenpoel 20 HEERENVEEN 6   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
De Gealanden 42--11 LEEUWARDEN 5   25 mei 2016 direct te huur
1738 Gruttostraat 53 HEERENVEEN 13   14 april 2014 aanbodmodel
1738 Longkrudstrjitte 15 KOARNJUM 72   18 juni 2012 aanbodmodel
1738 Zandberg 29 BURGUM 14 55 jaar en ouder 26 juli 2017 aanbodmodel
1737 Meester Jongebloedstraat 22 HAULERWIJK 13   29 december 2016 aanbodmodel
1737 Breuningslaan 176 WOLVEGA 28   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1737 Camstraburen 65 LEEUWARDEN 179   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1737 Weversstrjitte 15 BURGUM 21   Deze advertentie is geannuleerd met reden: Geen passende reacties aanbodmodel
1737 Kampenspaed 17 WARNS 5 55 jaar en ouder 10 september 2017 aanbodmodel
1736 Hooizolder 286 DRACHTEN 23   29 maart 2017 aanbodmodel
1736 Sperwer 31 HEERENVEEN 4 55 jaar en ouder 9 augustus 2017 aanbodmodel
1736 Annie Westlandstraat 29--1 LEEUWARDEN 36   6 juni 2016 aanbodmodel
1735 Boeierstraat 20--C LEEUWARDEN 88   5 april 2015 aanbodmodel
1735 Ferniastins 4 STIENS 97   20 oktober 2010 aanbodmodel
Douwe van Epemastraat 12 KOUDUM 2 55 jaar en ouder 16 november 2017 direct te huur
1734 Bovenweg 29 KOUDUM 8 55 jaar en ouder 8 maart 2012 aanbodmodel
1733 Klokslach 10 KOUDUM 18   28 juli 2016 aanbodmodel
1733 Galamalaan 11 KOUDUM 11 55 jaar en ouder 15 augustus 2016 aanbodmodel
1733 Sint Jansberg 136 DRACHTEN 48   23 maart 2013 aanbodmodel
1733 De Brekken 31 DRACHTEN 110   4 februari 2012 aanbodmodel
1733 Nicolaaswei 1 HEMELUM 16   11 augustus 2017 aanbodmodel
1731 Soolstede 10 APPELSCHA 15   21 januari 2016 aanbodmodel
Markt 40 WOLVEGA 1 55 jaar en ouder 11 september 2017 direct te huur
1722 Tunkersstrjitte 17 KOUDUM 13 55 jaar en ouder Deze advertentie is geannuleerd met reden: Overige reden aanbodmodel
Frisiastate 89 OENTSJERK 3   3 oktober 2011 direct te huur
Skipfeart 32 BURGUM   Voorrangsregeling
Keizersgracht 23 LEEUWARDEN jonger dan 23 jaar Voorrangsregeling
Hazeblom 7 SCHIERMONNIKOOG   Voorrangsregeling
Meester Zuidemastraat 21 HAULERWIJK   Voorrangsregeling
Tjongerhof 17 OOSTERWOLDE FR   Voorrangsregeling
Jan van Scorelstraat 43--B LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Frisiastate 116 OENTSJERK   Voorrangsregeling
Houtsagersstrjitte 19 BURGUM   Voorrangsregeling
Breuningslaan 176 WOLVEGA   Voorrangsregeling
Wismastate 180 LEEUWARDEN jonger dan 23 jaar Voorrangsregeling
De Anjen 36--1 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Boekweitpaed 43 URETERP   Voorrangsregeling
Harlingerstraat 2--A-3 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Voorstraat 138 STAVOREN   Voorrangsregeling
Koornbeursweg 63--209 HEERENVEEN 55 jaar en ouder Voorrangsregeling
Middenweg 23 VLIELAND   Voorrangsregeling
De Kastanje 74 BURGUM   Voorrangsregeling
Curacaostraat 85--C LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Mondriaanstraat 15 LEEUWARDEN   Voorrangsregeling
Gruttostraat 27 HEERENVEEN   Voorrangsregeling