Onze projecten

    De focus van WoonFriesland ligt op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en verduurzaming van een fors aantal van onze bestaande woningen. Met de gemeenten en huurdersorganisaties hebben wij afgesproken de komende vijf jaar € 160 miljoen te investeren en ruim 9.000 woningen te verbeteren. 


    Hiermee zorgen we voor meer wooncomfort voor een grote groep huurders. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders profiteren van onze investeringen. Hierbij houden we sterk rekening met de wensen van onze huurders en kiezen we voor maatwerk per complex, zodat de komende jaren iedere woning de kwaliteitsverbetering krijgt die nodig is en we hierbij de huren betaalbaar houden. 


    Om voldoende woningen te behouden voor onze huurders, kiezen we ervoor minder woningen te verkopen. Waar nodig realiseren wij nieuwbouwwoningen en kopen we woningen aan.