Onderhoudsprojecten

  Verbetering 6 woningen Tijnjedijk in Leeuwarden

  In de gemeente Leeuwarden verbeteren we meerdere woningen.

  Verbetering 32 huizen in Koudum

  In de gemeente Súdwest-Fryslân verbeteren we in totaal 32 woningen.

  Verbetering 208 huizen in Drachten

  Aan de Hooizolder, in de wijk De Trisken, verbeteren we 208 van onze huurwoningen. In mei starten we bij de eerste huizen met het werk aan de buitenkant.

  Verbetering 76 huizen Terschelling

  Op Terschelling verbeteren wij 76 huizen in diverse straten. We starten begin januari 2022. We beginnen met het werk aan de buitenkant van de huizen.

  Verbetering 61 huizen in de gemeente Achtkarspelen

  In de gemeente Achtkarspelen voeren we bij 61 woningen werkzaamheden uit. Deze woningen liggen in diverse dorpen in de gemeente.

  Verbetering 31 huizen in Westeinde Leeuwarden

  In de wijk Westeinde verbeteren we 31 woningen. Het onderhoud nemen we gelijk mee. Het gaat om de huizen aan de Gerben Colmjonwei en Johan Winklerwei.

  Verbetering 38 huizen in Gytsjerk

  Bij 38 van onze woningen in Gytsjerk verbeteren wij de kwaliteit. Vanaf januari starten wij met het isoleren van de spouwmuren. Daarna herstellen we het metselwerk en kapotte voegen. Verder plaatsen we, waar nodig, nieuwe dakramen met HR++ glas.

  Verbetering 45 woningen en 6 sanitaire units woonwagenstandplaatsen in Ooststellingwerf

  In januari 2022 zijn we in Donkerbroek gestart met het onderhoud aan de buitenkant van de woningen. Dit werk is inmiddels klaar. Vanaf half april zijn de huizen in Haulerwijk aan de beurt. De sanitaire units in Oosterwolde volgen daarna.

  Verbetering 17 woningen in de wijk Bilgaard in Leeuwarden

  Eind november 2021 zijn we begonnen met de werkzaamheden aan De Fennen en Brandemeer. Hier verbeteren we in totaal 17 huizen.

  Verbetering 106 woningen in Tytsjerkstradiel

  Wij helpen huurders om de energiekosten laag te houden. Daarom maken wij 106 woningen in de gemeente Tytsjerkstradiel energiezuiniger.

  Verbetering 30 woningen gemeente Opsterland

  Begin november zijn we gestart met het onderhoud van onze huizen in Frieschepalen, Bakkeveen en Ureterp.

  Verbetering 123 huizen Drachten

  In de wijk De Wiken gaan we bij 123 woningen werkzaamheden verrichten. De kwaliteit van de huizen wordt verbeterd en het onderhoud nemen we gelijk mee.

  Ontwikkelprojecten

  64 nieuwe huizen Het Perk in Sneek

  In de wijk Lemmerweg-West, aan Het Perk, in Sneek bouwen wij 64 nieuwe sociale huurwoningen.

  30 appartementen Wissesdwinger Leeuwarden

  In de Infirmerie aan de Wissesdwinger willen wij 24 appartementen bouwen. Aan de achterzijde van het gebouw hebben wij plannen om nog eens 6 appartementen in een nieuw gebouw neer te zetten. Het vergunningentraject loopt inmiddels.

  4 extra appartementen aan de Oostenburg in Oosterwolde

  Op de eerste etage gaan wij 6 zorgstudio’s ombouwen naar 4 zelfstandige sociale huurappartementen.

  36 nieuwe huizen Eeskwerd in Leeuwarden

  In de wijk Bilgaard, langs de Dokkumer Ee, in Leeuwarden komen 36 nieuwe huizen.

  16 nieuwe appartementen en 3 eengezinswoningen op Terschelling

  Op het KLU-terrein, waar in het verleden de kazerne van de Koninklijke Luchtmacht was gevestigd, bouwen wij appartementen en eengezinswoningen. Deze nieuwbouw komt aan de Lutineweg en Cornelis Douwesstraat in Terschelling West.

  92 nieuwe appartementen centrum Heerenveen

  Op de locatie van ons oude kantoor en het oude postkantoor in het centrum van Heerenveen bouwen wij 92 nieuwe appartementen.

  Vervangende nieuwbouw Dokkumertrekweg Leeuwarden

  De huidige 15 appartementen aan de Dokkumertrekweg worden afgebroken. Daarvoor in de plaats komen nieuwe huurappartementen.

  12 nieuwe huizen in Koudum

  Wij bouwen 12 nieuwe huurhuizen in Koudum. Dit doen we aan de Jacobus van der Waeyenstraat en de Oostenveldseweg. Hier hebben wij de oude huizen, in overleg met de bewoners, afgebroken.

  64 Nieuwe huizen en appartementen in Sneek

  Aan de Doctor Kuyperlaan, Goeman Borgesiuslaan en de Troelstrakade in Sneek hebben wij 48 oude huurhuizen afgebroken. Deze gaan wij vervangen door nieuwe huizen en appartementen.

  34 nieuwe appartementen De Warren Drachten

  In Drachten zijn de oude 18 appartementen, in overleg met de bewoners, afgebroken. Deze maken plaats voor 34 nieuwe duurzame appartementen van deze tijd.

  Afgeronde Projecten

  11 nieuwe woonwagenwoningen in Drachtstercompagnie

  Aan de Kromme Wyk in Drachtstercompagnie komen 11 nieuwe woonwagenwoningen.

  Vervangende nieuwbouw: 16 nieuwe huizen in Mûnein

  Samen met de bewoners en de huurdersvereniging De Bewonersraad hebben we destijds besloten de huizen aan de Dr. Kijlstraweg 15 t/m 45 in Mûnein te vervangen door nieuwbouw. De 2-onder-1 kap woningen waren verouderd en voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd.

  Buurblok: 10 nieuwe huizen Techum Leeuwarden

  In de woonwijk Techum in Leeuwarden worden 10 nieuwe huurhuizen gebouwd door Buurblok. Deze huizen blijven ook van hun en wij leasen de huizen.

  16 nieuwe huizen Schiermonnikoog

  Op het grasland aan de oostrand van het dorp bouwen wij 16 sociale huurwoningen. De nieuwe huizen sluiten aan op de nieuwbouw aan de Dominee Hasperstraat en de Martha Karststraat.

  26 nieuwe huizen Stiens

  Wonen op het voormalige spoorwegemplacement van de NS. De Wisseling in Stiens is een project dat bestaat uit in totaal 58 woningen, waarvan 26 huurhuizen.

  Verbouw Amelandsdwinger Leeuwarden

  Vernieuwde binnenkant woongebouw Amelandsdwinger.

  Vier nieuwe huurhuizen in Britsum

  Drie woningen aan de Weversterp in Britsum zijn afgebroken. Daarvoor in de plaats bouwen we vier nieuwe huurwoningen.

  39 nieuwe appartementen Kûpersstrjitte Burgum

  Samen met de bewoners hebben wij besloten om de 28 verouderde appartementen aan de Kûpersstrjitte af te breken. Wij bouwen hier 39 nieuwe appartementen voor terug.

  Vervangende nieuwbouw: 10 nieuwe huizen Stiens

  Aan de Petterhusterdyk hebben wij 8 oude woningen afgebroken. Deze vervangen wij door 10 nieuwe sociale huurwoningen.

  Verbetering 25 huizen Terschelling

  De 25 huizen aan het Kallandspad krijgen mechanische ventilatie, een nieuwe meterkast en daar waar nodig een nieuw keukenblok, toilet en badkamer.

  Verbetering 13 huizen Hercules Seghersstraat in Leeuwarden

  Wij verbeteren de kwaliteit van 13 eengezinswoningen aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden. De woningen zijn daarmee toekomstbestendig voor de komende 40 jaar.

  Verbetering 96 woningen in de Vrijheidswijk Leeuwarden

  De appartementen aan de Droppingstraat, Invasiestraat en Victoriestraat in Leeuwarden worden verbeterd. Tijdens de kwaliteitsverbetering voeren we meteen ook het planmatig onderhoud uit.

  Verbetering 31 woningen Stiens en Britsum

  In de dorpen Stiens en Britsum gaan we werkzaamheden verrichten bij 31 huizen welke geschikt zijn voor senioren.

  Verbetering 55 woningen Schiermonnikoog

  Na eerder dit jaar 41 huurwoningen op het eiland te hebben verbeterd, zorgt het sociaal verhuurbedrijf ervoor dat daar nog eens 55 woningen meer kwaliteit krijgen.

  60 appartementen Fennenplein Leeuwarden

  Zestig appartementen aan het Fennenplein krijgen onderhoud en meer kwaliteit.

  Verbetering 96 galerijwoningen De Kei Leeuwarden

  96 galerijwoningen aan De Kei krijgen meer kwaliteit en onderhoud

  38 nieuwe huizen Heerenveen

  38 nieuwe huurwoningen in de nieuwbouwwijk Skoatterwâld in Heerenveen.

  Verbetering 18 huizen in de wijk Huizum Leeuwarden

  Achttien eengezinswoningen in Leeuwarden in de wijk Huizum worden verbeterd.

  18 nieuwe huizen Hurdegaryp

  In de nieuwbouwwijk in de straat It Súd worden 6 huizen gebouwd en aan De Kolk komen er 12.

  Verbetering 10 huizen Noordwolde

  Wij zijn gestart met onderhoud en modernisering van 10 woningen aan de IJsbaanweg en Kortebaan in Noordwolde.

  16 nieuwe all electric huizen Stavoren

  Aan de rand van Friesland in Stavoren gaan we 16 woningen vervangen door nieuwbouw.

  Verbetering 64 huizen Kollum

  Aan de Cantaart, Tibeert en Tjerk Hiddesstraat verbeteren wij 64 woningen.

  Verbetering 88 appartementen Leeuwarden

  Verbetering 88 woningen Rixtwei in Leeuwarden

  Verbetering 64 appartementen Leeuwarden

  In de wijk Bilgaard in Leeuwarden verbeteren wij 64 appartementen aan de Anjen.

  Verbetering 60 appartementen Leeuwarden

  In de wijk Bilgaard in Leeuwarden verbeteren wij 60 appartementen aan het Anjenplein.

  Verbetering 448 appartementen Leeuwarden

  In de wijk Nylân in Leeuwarden verbeteren wij 448 appartementen studio’s.

  52 nieuwe appartementen Leeuwarden

  Aan het Zuidvliet staan 52 nieuwe appartementen.

  19 nieuwe huizen Vlieland

  Op het Waddeneiland bouwen wij 19 sociale huurhuizen.

  12 nieuwe huizen Harkema

  In Harkema aan het Ds. Tiesingaplein bouwen wij 12 nieuwe woningen.

  Verbetering 94 appartementen Drachten

  In de wijk de Wiken verbeteren wij 94 appartementen.

  Verbetering 41 huizen Schiermonnikoog

  Op het Waddeneiland verbeteren we de kwaliteit van de woningen en maken we deze energiezuiniger.

  Verbetering 144 huizen Ooststellingwerf

  144 huizen in Oosterwolde, Haulerwijk, Appelscha en Bakkeveen duurzamer en meer comfort

  Verbetering 41 huizen Koudum

  Wij zijn gestart met het moderniseren en verduurzamen van woningen in Koudum.

  52 nieuwe huizen Heerenveen

  De 52 bestaande woningen zijn afgebroken en worden vervangen door nieuwbouw.

  Verbetering 57 huizen Heerenveen

  De woningen worden verbeterd en voorzien van zonnepanelen.

  7 nieuwe huizen Heerenveen

  Hier komen 7 huurappartementen.

  Verbetering 43 huizen Surhuisterveen

  Investering in duurzaam en comfortabel wonen voor huurders.

  Verbetering 42 huizen Drachten

  Deze woningen in Drachten worden opgeknapt voor de komende 20 jaar.

  Vier nieuwe huizen Britsum

  Drie woningen aan de Weversterp in Britsum zijn afgebroken. Daarvoor in de plaats bouwen we vier nieuwe huurwoningen.

  76 nieuwe huizen Burgum

  In Burgum worden 70 huurwoningen gesloopt. De woningen worden vervangen door 76 nieuwe woningen met energielabel A.

  Onze projecten

  Onze focus ligt op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en verduurzaming van een fors aantal van onze woningen. Met de gemeenten en huurdersorganisaties hebben wij afgesproken de komende vijf jaar € 110 miljoen te investeren en bijna 4.000 woningen te verbeteren.

   

  In 2025 willen wij al onze woningen minimaal op energielabel C hebben. Daarom hebben wij de verduurzaming in de hoogste versnelling gezet. Hiermee zorgen we voor meer wooncomfort voor een grote groep bewoners. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders profiteren van onze investeringen.

   

  Om voldoende woningen te behouden voor onze bewoners, kiezen we ervoor om geen woningen te verkopen. In de periode tot 2030 groeit de behoefte aan woonruimte en willen wij daarin voorzien met extra uitbreidingsnieuwbouw, zo’n 1.200 woningen. En waar nodig kopen we woningen aan.