Huis vinden op de Waddeneilanden

  Voor het vinden van een huis op de Waddeneilanden gelden enkele andere regels. WoonFriesland bezit huurwoningen op Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog.

  Terschelling

  Als je voor een huis op Terschelling in aanmerking wil komen, moet jij je inschrijven bij WoonFriesland. De toewijzing van woningen gaat op volgorde van inschrijfduur. Dit betekent dat hoe langer je ingeschreven staat, hoe eerder je voor een huis in aanmerking komt. De huurprijs van de woning moet daarnaast passen bij jouw inkomen. Zie Passend Toewijzen

  Er zijn twee specifieke regels waarmee je rekening moet houden: 

  1. Huisvestingsvergunning
   Om op Terschelling te kunnen wonen heb je een huisvestingsvergunning nodig. Wij kunnen je geen woning toewijzen als je niet in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning. Je kunt de huisvestingsvergunning alleen krijgen als er sprake is van een maatschappelijke of economische binding met Terschelling. Meer informatie en de exacte voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning kun je vinden op de website van de gemeente Terschelling

   Zeevaartschoolstudenten die op de campus gaan wonen, hebben geen huisvestingsvergunning nodig en hoeven geen huurovereenkomst te overleggen.

  2.  Urgentie
   In de gemeente Terschelling wordt geen urgentie verleend. Dat komt door de grote vraag naar woningen en doordat er jaarlijks maar ongeveer vijfentwintig woningen vrijkomen. In de huisvestingsverordening van de gemeente Terschelling is afgesproken dat er niet met voorrang toegewezen wordt. 

  Ingeschreven bij De Veste?

  Ik sta nu bij De Veste ingeschreven voor een huis op Terschelling, wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor een huis op Terschelling via WoonFriesland?
  Schrijf je bij ons in als woningzoekende. De Veste heeft jou een brief gestuurd. Deze brief is jouw bewijs van inschrijving bij De Veste. Mail deze brief naar WoonFriesland via info@woonfriesland.nl. Dan nemen wij de in deze brief genoemde inschrijftijd van De Veste over. 

  Ik sta al langer ingeschreven bij WoonFriesland dan bij De Veste. Wat moet ik doen?
  Als je al langer staat ingeschreven bij WoonFriesland dan bij De Veste dan hoef je niets te doen. Je kunt reageren op woningen met de inschrijving bij WoonFriesland. 

  Schiermonnikoog

  Wil je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning op Schiermonnikoog, dan moet jij je inschrijven als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog. De woningen van WoonFriesland worden door de gemeente toegewezen en alleen aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding met de gemeente Schiermonnikoog. Zodra jij een woning krijgt toegewezen van de gemeente, wordt je huurder bij WoonFriesland. Meer informatie kun je vinden op de website van de gemeente Schiermonnikoog.

  Vlieland

  Wil je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning op Vlieland, dan moet jij je inschrijven als woningzoekende bij de gemeente Vlieland. De woningen van WoonFriesland worden door de gemeente toegewezen en alleen aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding met de gemeente Vlieland. Zodra jij een woning krijgt toegewezen van de gemeente, wordt je huurder bij WoonFriesland. Meer informatie kun je vinden op de website van de gemeente Vlieland.