Huis vinden op de Waddeneilanden

  Voor het vinden van een huis op de Waddeneilanden gelden enkele andere regels. WoonFriesland bezit huurwoningen op Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog.

  Terschelling

  Als je voor een huis op Terschelling in aanmerking wil komen, moet jij je inschrijven bij WoonFriesland. De toewijzing van woningen gaat op volgorde van inschrijfduur. Dit betekent dat hoe langer je ingeschreven staat, hoe eerder je voor een huis in aanmerking komt. De huurprijs van de woning moet daarnaast passen bij jouw inkomen. Dat noemen we 'passend toewijzen'.

  Er zijn twee specifieke regels waarmee je rekening moet houden: 

  1. Huisvestingsvergunning 
   Om op Terschelling te kunnen wonen heb je een huisvestingsvergunning nodig. Wij kunnen je geen woning toewijzen als je niet in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning. Je kunt de huisvestingsvergunning alleen krijgen als er sprake is van een maatschappelijke of economische binding met Terschelling. Meer informatie en de exacte voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning kun je vinden op de website van de gemeente Terschelling.  

   Zeevaartschoolstudenten die op de campus gaan wonen, hebben geen huisvestingsvergunning nodig en hoeven geen huurovereenkomst te overleggen.

  2.  Urgentie 
   In de gemeente Terschelling wordt geen urgentie verleend. Dat komt door de grote vraag naar woningen en doordat er jaarlijks maar ongeveer vijfentwintig woningen vrijkomen. In de huisvestingsverordening van de gemeente Terschelling is afgesproken dat er niet met voorrang toegewezen wordt.

  Schiermonnikoog

  Wil je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning op Schiermonnikoog, dan moet jij je inschrijven als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog. De woningen van WoonFriesland worden door de gemeente toegewezen en alleen aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding met de gemeente Schiermonnikoog. Zodra jij een woning krijgt toegewezen van de gemeente, word je huurder bij WoonFriesland. Meer informatie kun je vinden op de website van de gemeente Schiermonnikoog.

  Vlieland

  Wil je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning op Vlieland, dan moet jij je inschrijven als woningzoekende bij de gemeente Vlieland. De woningen van WoonFriesland worden door de gemeente toegewezen en alleen aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding met de gemeente Vlieland. Zodra jij een woning krijgt toegewezen van de gemeente, word je huurder bij WoonFriesland. Meer informatie kun je vinden op de website van de gemeente Vlieland.