Burgemeester Eschauzierstraat Terschelling

  WoonFriesland verduurzaamt historische woningen aan de Burgemeester Eschauzierstraat op Terschelling.

  Na de zomer van 2023 starten we met de renovatie van twee woningen aan de Burgemeester Eschauzierstraat op Terschelling. Deze woningen hebben naast een hoge leeftijd een beschermde monumentenstatus. Daardoor is het verduurzamen een kostbaar precisiewerkje.

  Al langere tijd staan er twee karakteristieke eilandwoningen aan de Burgemeester Eschauzierstraat leeg. Voordat we deze woningen aan nieuwe bewoners verhuren, willen we ze eerst verduurzamen. Zo zorgen we ervoor dat onze bewoners niet alleen comfortabel maar vooral ook betaalbaar kunnen wonen.     

  Specialistische aanpak 

  Begin mei laten we een bouwhistorische inspectie uitvoeren. Aan de hand van deze rapportage maken we een plan van aanpak. Na de zomer willen we starten met deze bijzondere klus. De ervaringen die we opdoen met deze specialistische aanpak voor de renovatie van monumentale eilandwoningen kunnen we gebruiken wanneer één van de overige monumentale huurwoningen aan de Burgemeester Eschauzierstraat vrijkomt in de toekomst.

  Naar verwachting einde jaar klaar 

  Samen met huurdersvereniging De Bewonersraad, de gemeente en Monumentenzorg hebben we besloten dat we zo snel mogelijk aan de slag gaan. De verduurzamingswerkzaamheden starten in of na de zomer van 2023. Naar verwachting zullen de beide woningen aan de Burgemeester Eschauzierstraat einde van het jaar klaar zijn voor hun nieuwe bewoners.