Klanttevredenheid

  De huurder centraal!

  Jij als huurder bent onze klant. En als klant sta je centraal bij het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Voor ons is het belangrijk dat jij echt tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom zetten we in op een goede relatie met jou en met de organisaties die je belangen behartigen. 

  Hoe we dat doen? We betrekken je zo veel mogelijk bij ons werk. Of het nu gaat om je huurhuis, de leefbaarheid in je buurt of over onze dienstverlening; we gaan er met je over in gesprek en werken met je samen. We vragen ook naar je ervaringen. Jouw feedback zorgt ervoor dat onze dienstverlening steeds beter wordt! 

  Onze samenwerking met huurders, gemeenten en huurdersorganisaties

  • Met huurders
   Dagelijks hebben onze wijkconsulenten, buurtbeheerders en onderhoudsmonteurs contact met onze huurders. Zij ondersteunen op het gebied van een goede woning en een fijne woonomgeving. Hierbij kun je denken aan het doen van reparaties in je huis, maar ook het helpen oplossen van overlastsituaties. Een goede samenwerking met jou als huurder is hierbij vanzelfsprekend erg belangrijk. Wordt jouw woning verbeterd of vernieuwd? Dan gaan we nog intensiever met elkaar in gesprek. We vragen je mee te denken over wat belangrijk is voor jouw huis en informeren je zo goed mogelijk over deze intensieve periode. We zijn dan het liefst dichtbij met ons Informatiepunt WoonVragen in de buurt waar we bezig zijn. 

   Heb je als huurder een vraag? Dan kun je altijd terecht bij jouw wijkconsulent. Maar ook onze medewerkers van ons Klant Service Centrum helpen je graag telefonisch, via WhattsApp/Social media en de chat om jouw vragen te beantwoorden. Ook zorgen zij ervoor dat je door de juiste medewerker wordt geholpen.

   Ben je als huurder net verhuisd naar, of vertrokken uit, een huis van WoonFriesland of heeft je huurhuis net een kwaliteitsverbetering ondergaan? Dan vragen wij je een korte enquête in te vullen over hoe jij onze dienstverlening ervaart. Hiermee gaan we dan meteen aan de slag. Niet tevreden? Dan nemen we contact met je op om te horen hoe we jou kunnen helpen.
  • Met gemeenten en huurdersorganisaties
   In het werkgebied van WoonFriesland zijn drie verenigingen actief die de belangen van huurders en haar leden vertegenwoordigen. Dat zijn De Bewonersraad, de HuurdersBelangenvereniging Heerenveen (HBV) en Huurdersvereniging De Brandaris op Terschelling. De twee eerstgenoemde zijn verenigd in het Platform Huurders. Sinds de aanloop naar de overdracht van de volkshuisvestelijke taken op Terschelling, is er sinds 2018 ook contact met De Brandaris. Deze huurdersvereniging is met ingang van 2019 formeel vertegenwoordiger op het eiland.

   Met de huurdersorganisaties en gemeenten hebben wij veel contact. Zo bekijken we jaarlijks welke bijdrage elk van deze partijen, WoonFriesland, gemeente en huurdersorganisatie, kan leveren aan goed en betaalbaar wonen. Dat leggen we vast in prestatieafspraken. Maar ook informeren wij hen over plannen die wij hebben, denken zij met ons mee en geven waar dat nodig is advies.

  Niet tevreden? Laat het WoonFriesland weten! 

  Wij zetten ons optimaal voor jou in en doen het graag in een keer goed. Toch lukt dat jammer genoeg niet altijd. Soms gaan dingen niet helemaal volgens afspraak of zoals je het wenst. Aarzel niet en laat het ons weten. Samen kijken we of we het kunnen oplossen of we leggen transparant uit waarom iets bijvoorbeeld niet mogelijk is. Wel zo duidelijk! 

  Doen wij iets niet goed? Wij leren van je feedback en voeren daarmee verbeteringen door in onze dienstverlening. 

  Heb je een klacht over onze dienstverlening of anderen die voor ons aan het werk zijn? Laat het ons weten. Je kunt dit melden bij jouw wijkconsulent. We komen bij je thuis, gaan in gesprek en lossen het, waar mogelijk, direct op. 

  Wordt je klacht naar jouw mening niet goed opgelost, dan kun je dit daarna nog schriftelijk voorleggen aan onze manager Klant & Woning. Hij reageert, namens de directeur-bestuurder, binnen vier weken.

  Blijkt dat wij er samen niet uit komen of reageren we ná vier weken, dan kun je terecht bij de onafhankelijke Provinciale Klachtencommissie. In een aantal gevallen moeten klachten behandeld worden door de Huurcommissie.