Onafhankelijke commissie geeft WoonFriesland een 8-

  29 juli 2018

  Sociaal verhuurbedrijf zet geld weloverwogen in voor huurders.

  Sociaal verhuurbedrijf zet geld weloverwogen in voor huurders Huurdersorganisaties, gemeenten en partners zien en waarderen onze inzet en resultaten. Een onafhankelijke visitatiecommissie blikte terug op de periode 2014 – 2017 en stelde dat vast door deze organisaties te interviewen. De commissie hield ook onze geleverde prestaties tegen het licht, beoordeelde onze inzet van geld en onderzocht hoe wij worden bestuurd en geleid. Al deze aspecten bij elkaar kregen gemiddeld een 8- van de commissie. Een mooie stijging ten opzichte van de 6,8 over de vorige periode. 

  Sigrid Hoekstra, onze directeur-bestuurder is ‘grutsk’ op de beoordeling: “Het oordeel van de commissie is helder en voor ons een steun in de rug. Ik bedank alle partners voor hun bijdrage, constructieve reflectie en waardering. De 8 die we van onze huurdersorganisaties kregen, weerspiegelt onze inzet. Met onze partners en eigen medewerkers bouwen we samen verder aan goed en betaalbaar wonen voor onze huurders. Daar draait het om.” 

  Elke 4 jaar 

  Corporaties worden elke 4 jaar onderzocht en beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Dit gebeurt door interviews, veldbezoek en diepgaande analyses van een grote hoeveelheid documenten.

  Opvallende uitkomsten en aandachtspunten 

  Volgens de visitatiecommissie is onze financiële continuïteit goed op orde. Wij hebben, als sociaal verhuurbedrijf de afgelopen jaren sterk ingezet op kostenreductie en de personeelsomvang gehalveerd. ‘WoonFriesland zet haar vermogen weloverwogen in, passend bij de opgaven in haar werkgebied. Ook is een duidelijke relatie tussen visie, strategie en beleid en uitvoering aanwezig, die bovendien goed wordt uitgedragen en uitgelegd aan de belanghebbenden.’ 

  De visitatiecommissie ziet ons als een buitengewoon ambitieus en daadkrachtig sociaal verhuurbedrijf. Na een ingrijpende reorganisatie, heroriëntatie en professionalisering zijn wij goed op weg dé sociale verhuurorganisatie in Friesland te zijn. ‘WoonFriesland heeft een zeer goede uitgangspositie gecreëerd om in de komende jaren van betekenis te zijn voor de volkshuisvesting in Friesland.’ 

  De commissie geeft ook aan waar ruimte is voor verdere optimalisatie. Wij gaan nog beter uitdragen wat wij samen met partners doen aan duurzaamheid en innovatie. Daarnaast vinden wij het belangrijk om uit te leggen waarom keuzes (zoals verkoop zorgvastgoed en het bouwen van betaalbare huurwoningen) cruciaal zijn om een goed sociaal verhuurbedrijf te blijven. 

  Het volledige rapport is te zien op deze website onder publicaties.