Missie

  Bij WoonFriesland werken wij als het sociaal verhuurbedrijf met een duidelijke missie en klantvisie.

  Onze missie

  WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf met als missie dat wij samen werken aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben.

  Onze klantvisie

  Onze klantvisie vanuit onze missie is: dit doen wij elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto Gewoon dóen! 

  Het sociaal verhuurbedrijf 

  Wij zijn volgens de wet een woningcorporatie, maar noemen ons liever een sociaal verhuurbedrijf. Dat is wat en wie we zijn! Bij WoonFriesland staan onze bewoners centraal. Wij verhuren huizen, maar leggen de nadruk op de mensen die er wonen. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners prettig wonen in een huis dat comfortabel en veilig is. Als je iets minder te besteden hebt en zelf geen woning kunt (of wilt) kopen zijn wij er om je een eigen plek te bieden waar je je thuis voelt. 

  Goed en betaalbaar wonen 

  Goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben; dat is onze missie. Wij zetten fors in op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en verduurzaming van woningen. We zorgen voor meer wooncomfort, betere kwaliteit en energiebesparende maatregelen voor een grote groep bewoners. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders profiteren van onze investeringen. Hierbij richten wij ons op onze bestaande woningen en houden we sterk rekening met de wensen van onze bewoners. Wij kiezen voor maatwerk per complex, zodat iedere woning de kwaliteitsverbetering krijgt die nodig is. We verbeteren de energieprestatie van onze woningen, zodat ons totale woningbezit vóór 2025 op minimaal energielabel C uitkomt. Hiermee presteren wij beter dan het landelijke Energieakkoord. Bovendien zetten wij extra in op het beleggen van onze daken met zonnepanelen, waardoor we een extra impuls geven aan het betaalbaar houden van de woonlasten voor onze bewoners. Het financiële voordeel van de zonnepanelen komt namelijk rechtstreeks ten gunste van de huurder. Dit vinden wij belangrijk, omdat we onze huizen betaalbaar willen houden; de huur en overige woonlasten moeten zo laag mogelijk blijven. Goed voor de portemonnee van onze bewoners en gezamenlijk dragen wij zo bij aan een beter klimaat. 

  Met hart en ziel

  Wij zijn betrokken bij wat we doen. We zoeken onze bewoners op en vragen naar hun mening over hoe ze hun huis, hun woonomgeving of onze dienstverlening ervaren. Of het nu de wijkconsulent, buurtbeheerder of onderhoudsmonteur in de wijk is of een medewerker die meer ‘achter de schermen’ werkt; alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het naast goed wonen ook goed werken is bij WoonFriesland. Wij spreken elkaar aan en versterken elkaar door onze kennis en informatie met elkaar te delen. Die samenwerking zie je terug in onze betrokkenheid bij onze bewoners en elkaar. Daar profiteert de bewoner rechtstreeks van. 

  In een keer goed 

  Dit is onze ambitie. Voor onze bewoners en onszelf wel zo gemakkelijk! Soms gaan er dingen anders dan we vooraf hadden bedacht of van elkaar hadden begrepen. Wij pakken zaken lerender- en werkenderwijs op. We leren van fouten en passen ons werk er op aan. Zo houden wij onze klanttevredenheid zo hoog en onze bedrijfslasten zo laag mogelijk.

  Gewoon dóen!

  Dat is ons motto. Gewóón doen, met beide benen op de grond en in overleg met elkaar. Wij delen onze kennis graag met anderen en elkaar. Alleen dan maak je grotere sprongen. Geen ‘luchtfietserij’ maar continu met onze blik op waar we het werkelijk voor doen: Goed en betaalbaar wonen. Wij kiezen vooral voor gewoon dóen! Niet afwachten maar doorpakken. Goed overleg met onze huurders en belanghouders is hierbij van groot belang.