Klanttevredenheid

Wij hechten aan een goede relatie met onze huurders en hun belangenorganisaties en vinden het belangrijk dat zij tevreden zijn over onze dienstverlening. Wij betrekken onze huurders en hun belangenorganisaties zo veel mogelijk bij onze ontwikkelingen en plannen, gaan met elkaar in gesprek en zoeken de samenwerking op.

Samenwerking

Met de invoering van de Woningwet in 2015 heeft de samenwerking met onze huurders
(-organisaties) en gemeentes een meer bindende vorm gekregen. Samen kijken we jaarlijks welke bijdrage ieder kan leveren aan de sociale volkshuisvesting en leggen dat vast in prestatieafspraken. Met deze werkwijze leveren alle partijen op gelijkwaardige basis intensief en constructief hun bijdrage aan goed en betaalbaar wonen.

Naast de nauwe samenwerking op het gebied van prestatieafspraken vragen wij onze huurders hoe tevreden zij zijn over onze dienstverlening. Dat is belangrijk omdat wij hiervan leren en waar nodig onze dienstverlening kunnen verbeteren. Dit doen we door met onze huurders in gesprek te gaan maar ook door aan te sluiten bij het landelijke benchmarkonderzoek van Aedes.

Aedes-benchmarkonderzoek

Dit onafhankelijke benchmarkonderzoek wordt jaarlijks vanuit Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, gehouden. WoonFriesland sluit sinds 2014 bij dit onderzoek aan. Onze huurders worden benaderd om hun oordeel te geven over onder andere de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, het woningonderhoud en de dienstverlening. Daarnaast wordt er gekeken naar de bedrijfslasten van de corporatie.

Doordat bijna alle woningcorporaties deelnemen, kunnen wij met de uitkomsten van dit onderzoek van elkaar leren en bewuste keuzes maken hoe wij optimaal zorgen voor goed en betaalbaar wonen.

Wij horen graag uw mening

Wij doen altijd onze uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat er iets niet gaat zoals afgesproken of gewenst. Wij horen dat dan graag van u en zoeken samen naar een oplossing. Ons doel is om uw opmerkingen adequaat op te pakken, hiervan te leren en verbeteringen door te voeren in onze dienstverlening. Hiervoor is binnen WoonFriesland een klachtenprocedure.

Sponsoring speeltuin