Huurders geven WoonFriesland opnieuw betere beoordeling

Geplaatst: 23-11-2017

Branchevereniging Aedes heeft voor de vierde keer een benchmark gehouden. Ten opzichte van de benchmark in 2016 geven de huurders WoonFriesland opnieuw hogere cijfers. Zo krijgt het sociaal verhuurbedrijf een 7,3 in plaats van een 6,8 in 2016 voor het verbeteren van de kwaliteit van de huizen. Daarnaast valt op dat huurders met een reparatieverzoek een 7,6 in plaats van een 7,4 geven.

De Aedes-benchmark bestaat uit verschillende onderdelen zoals huurdersoordeel, onderhoud en verbetering en beschikbaarheid en betaalbaarheid. Er hebben 303 corporaties aan meegedaan.

Opvallende resultaten

Op het vlak van betaalbaarheid scoort WoonFriesland beduidend beter dan de gemiddelde landelijke cijfers. Ook voor de lagere inkomens biedt WoonFriesland als sociaal verhuurder voldoende betaalbare huizen aan. Ook qua bedrijfslasten scoort WoonFriesland dit jaar beter dan het landelijke gemiddelde. Het verlagen van de bedrijfslasten is voor WoonFriesland echter geen doel op zich. De kwaliteit en de professionaliteit van de organisatie moet voldoende geborgd blijven.

Betaalbaarheid hoog in het vaandel

Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra is blij met de uitkomsten. “We zien opnieuw een mooie stijgende lijn in de benchmark. De benchmark is een bevestiging dat wij ons maximaal inspannen om de huren zo laag mogelijk te houden en dat onze huurders de vele kwaliteitsverbeteringsprojecten waarderen. Wij zetten als sociaal verhuurbedrijf sterk in op luisteren naar onze klant en doen wat er van ons verwacht wordt, namelijk goed en betaalbaar wonen mogelijk maken voor mensen die dat nodig hebben.”

Terug naar overzicht