WoonFriesland bouwt duurzame sociale huurwoningen op Schiermonnikoog

Geplaatst: 14-06-2018

Wij gaan vijftien nieuwe woningen bouwen op het Waddeneiland Schiermonnikoog. De grondgebonden woningen die er komen, zijn geschikt voor starters en gezinnen. Hiermee voorzien wij in de sterke vraag naar betaalbare huurwoningen op Schier.

Gemeente Schiermonnikoog heeft de wens voor meer sociale huurwoningen op het eiland. Wij, als sociaal verhuurbedrijf, bouwen hier woningen met een maximale huurprijs van € 597,30 bij aanvang. Zo blijven de huizen bereikbaar voor alle doelgroepen, ook voor huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag. De woningen worden goed geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen, volledig elektrisch en dus gasloos. Met energielabel A++ zijn de energielasten straks beperkt voor huurders. Wethouder Johan Hagen van Schiermonnikoog: “Samen met WoonFriesland bouwen wij aan een duurzame woningvoorraad voor de eilanders.” 

Locatie en planning 

Gemeente Schiermonnikoog onderzoekt nu met ons op welke locatie de woningen gebouwd kunnen worden. De gemeenteraad wil graag dat het College van B&W de mogelijkheden bekijkt in het gebied ten oosten van de Oosterreeweg. Als dat niet mogelijk is, komt de zuidzijde van het dorp in beeld. Als de planologische procedures volgens schema verlopen, kunnen de eerste huurders in 2019 hun nieuwbouwwoning betrekken. 

Beschikbaarheid in stad, dorp en eiland

De bouw van de woningen op Schiermonnikoog past bij het streven van ons om onze woningvoorraad op peil te houden in zowel steden en dorpen als op de Waddeneilanden. Wij zetten daarom niet alleen in op verduurzaming en kwaliteitsverbetering, maar ook op nieuwbouw. Onze directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra: “Schiermonnikoog heeft een begrensde woningmarkt waardoor de vraag naar huurwoningen bijzonder hoog is. Deze extra woningen voorzien in een specifieke eilandbehoefte en daarin voorzien we graag.”   

Terug naar overzicht