Publicaties

Hieronder vindt u een aantal belangrijke publicaties.

 • Jaarverslag 2017 en jaarbericht 2017
  Met het jaarverslag 2017 verantwoorden wij ons over het in 2017 gevoerde beleid en de geleverde prestaties. U leest in ons jaarverslag dat wij in 2017 volop hebben ingezet op goed en betaalbaar wonen voor onze huurders. Bekijk ook onze voorgaande jaarverslagen uit 2016, 2015, 2014 en 2013.
  In ons korte en overzichtelijke jaarbericht kunt u in hoofdlijnen lezen waar WoonFriesland voor staat en hoe dit in 2017 tot uiting is gekomen. Bekijk ook onze voorgaande jaarberichten uit 2016, 2015 en 2014.

 • Voortgangsrapportage 2017
  WoonFriesland laat ieder jaar transparant in biedingen en voortgangsrapportages zien wat onze bijdrage is per gemeente aan de gemeentelijke woonvisie. Aansluitend aan de biedingen maken wij hierover afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties. Jaarlijks rapporteren we in de voortgangsrapportage over de uitvoering van deze afspraken. In deze rapportage is de realisatie van biedingen en prestatieafspraken weergeven. Daarnaast zijn de gegevens ten behoeve van de monitoring van betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit opgenomen.

 • Jaarplan ‘2018 en verder'
  Gewoon dóen! Onder dit motto richten wij ons in 2018 en verder op onze kerntaak. Betaalbare huren, fors investeren in kwaliteit, stapsgewijze energieverbetering, lage bedrijfslasten en de blik op de toekomst zijn hierbij onze speerpunten. Onze huurder staat hierbij vanzelfsprekend centraal. Bekijk ook ons voorgaande jaarplan 2017 en 2016.

 • Visitatierapport 2018
  Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft WoonFriesland beoordeeld. Dit gebeurt elke 4 jaar. Dit is gedaan door interviews te houden waarin werd teruggeblikt op de periode 2014 - 2017. De commissie hield ook de geleverde prestaties tegen het licht, beoordeelde de inzet van geld en onderzocht hoe WoonFriesland wordt bestuurd en geleid. Al deze aspecten bij elkaar kregen gemiddeld een 8- van de commissie. Wij herkennen en zien terug datgene wat wij in ons position paper van augustus 2017 hebben verwoord. Een mooie stijging ten opzichte van de 6,8 over de vorige periode.
  Directeur-bestuurder, Sigrid Hoekstra reageert in de bestuurlijke reactie op het prachtige resultaat.
 • Inkoopvoorwaarden
  Bij het aangaan van overeenkomsten voor de inkoop van goederen, diensten of aanneming van werk, gebruikt WoonFriesland de algemene inkoopvoorwaarden van Aedes. Door deze alvast door te nemen, weet u waar u aan toe bent als u zaken doet met WoonFriesland.