Publicaties

Hieronder vindt u een aantal belangrijke publicaties.

 • Jaarplan ‘2017 en verder’:
  Gewoon dóen! Onder dit motto richten wij ons in 2017 en verder op onze kerntaak. Betaalbare huren, fors investeren in kwaliteit, stapsgewijze energieverbetering, lage bedrijfslasten en de blik op de toekomst zijn hierbij onze speerpunten. Onze huurder staat hierbij vanzelfsprekend centraal. Bekijk ook ons voorgaande jaarplan 2016.  
 • WoonFriesland in 2016
  Betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben; daar draait het om bij WoonFriesland. Om de focus te houden op de kwaliteit van sociale huurwoningen hebben we in 2016 scherpe keuzes gemaakt voor de toekomst. Dit doen wij onder het motto: ‘Gewoon dóen en gewóón doen! In dit korte en overzichtelijke jaarbericht kunt u in hoofdlijnen lezen waar WoonFriesland voor staat en hoe dit in 2016 tot uiting is gekomen. Bekijk ook onze voorgaande jaarberichten uit 2015 en 2014.

 • Jaarverslag 2016
  Met het jaarverslag 2016 verantwoorden wij ons over het in 2016 gevoerde beleid en de geleverde prestaties. U leest in ons jaarverslag dat wij in 2016 volop hebben ingezet op goed en betaalbaar wonen voor onze huurders. Bekijk ook onze voorgaande jaarverslagen uit 2015 en 2014.
 • Visitatierapport 2013
  De samenleving heeft het laatste woord als het gaat over het maatschappelijk presteren van corporaties, niet de overheid, maar ook corporaties zelf niet. Huurders, gemeenten en andere belanghouders kunnen gefundeerd hun maatschappelijk oordeel uitspreken over prestaties van woningcorporaties. Het systeem van maatschappelijke visitatie biedt daarvoor alle handvatten. Het visitatiestelsel maakt objectief zichtbaar en meetbaar wat corporaties nu en straks kunnen betekenen voor bestuurders, toezichthouders, de rijksoverheid en vooral voor de huurders, de buurten en andere belanghouders. In 2017 wordt WoonFriesland weer gevisiteerd.
 • Inkoopvoorwaarden
  Bij het aangaan van overeenkomsten voor de inkoop van goederen, diensten of aanneming van werk, gebruikt WoonFriesland de algemene inkoopvoorwaarden van Aedes. Door deze alvast door te nemen, weet u waar u aan toe bent als u zaken doet met WoonFriesland.