Anneke Hofstee

Anneke Hofstee

Heeft u vragen over uw huurbetaling? Of heeft u het even lastig om uw huur op tijd te betalen? Wanneer u dan contact opneemt met WoonFriesland is het mogelijk dat Anneke Hofstee aan de telefoon krijgt. Anneke werkt sinds oktober 2015 op onze afdeling Financiën en is medewerker huurincasso.

Dagelijkse werkzaamheden

Anneke is hoofdzakelijk telefonisch of via de e-mail in contact met huurders over de huurbetalingen. “Vaak bellen huurders omdat ze de huur van de lopende maand niet kunnen betalen en daarvoor een betalingsregeling willen afspreken”. “Ik spreek niet altijd zomaar meteen een betalingsregeling af” geeft Anneke aan, “maar probeer toch te achterhalen hoe het komt dat deze situatie is ontstaan en hoe we de situatie de volgende keer kunnen voorkomen”.

Speciale acties

Helaas nemen lang niet alle huurders zelf contact op met ons bij een betalingsachterstand. Daarom is het noodzakelijk dat WoonFriesland hier actief op in speelt. ‘We snappen best dat dat lastig is om zelf contact met ons op te nemen. Het is immers niet fijn een betalingsachterstand te hebben. Daarom is het goed samen naar een tijdelijke of blijvende oplossing te zoeken”. “Zo hebben we regelmatig belavonden”. “Het woord zegt het al, dan nemen we ’s avonds telefonisch contact op met de huurder”. “Dat werkt vaak erg goed” zegt Anneke. “Huurders zijn vaak verrast dat wij op dat tijdstip contact opnemen”.
Op dit moment zijn we bezig met een actie om al onze huurders die maandelijkse niet op tijd betalen te benaderen. Vanuit de afspraken in de huurovereenkomst moet elke huurder zijn huur vóór de eerste van de maand betalen. Dat doet niet iedereen. Als we deze huurders telefonisch niet kunnen bereiken dan gaan we daarna op huisbezoek.

Samenwerken

In verschillende gemeenten waarin WoonFriesland werkzaam is, zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en corporaties over samenwerkingen op het gebied van de huurachterstanden. Zo zijn er in de gemeente Leeuwarden veel wijkteams actief die huurders kunnen bijstaan in hun lastige financiële situatie. “soms zit er toch meer achter een huurachterstand dan alleen deze betalingsachterstand” zegt Anneke. “In zo’n geval vraag ik aan de huurder of ik ze in contact mag brengen met bijvoorbeeld een wijkteam”.

 “Wat ik zelf merk aan huurders is dat ze soms een drempel hebben om zelf contact met ons op te nemen om afspraken te maken over de betalingsachterstand”. Anneke geeft aan dat dit echt niet nodig is. Je kunt beter zelf en vroegtijdig, als je merkt dat het betalen lastig wordt, aan de bel trekken voordat de betalingsachterstand nog meer oploopt. “Wacht daarom niet tot het te laat is en onderneem zelf actie”.