Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland

Wij werken samen aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Met ruim 20.000 huurhuizen in de provincie Friesland willen wij onze huurders naast een goede en betaalbare huurwoning, een prettige woonomgeving en een goede dienstverlening bieden. Hiervoor werken wij als het sociaal verhuurbedrijf actief samen met onze huurders en belanghouders aan leefbaarheid in wijken en buurten en aan verbetering en verduurzaming van onze huurwoningen. 

 

Onze organisatie

WoonFriesland is een maatschappelijke organisatie. Wij zijn als sociaal verhuurbedrijf actief in de provincie Fryslân. Met ruim 20.000 woningen levert WoonFriesland goed en betaalbaar wonen aan zo'n 40.000 huurders. Naast woningen (waaronder ook zorgeenheden en studentenkamers), parkeerplaatsen en garages, beheren wij ook maatschappelijk vastgoed. Dit maakt dat wij, met bijna 22.000 verhuureenheden, een aandeel van 18% op de provinciale huurmarkt hebben.

WoonFriesland heeft haar kantoor in Grou en diverse netwerkpunten in Fryslân. Hierdoor blijven wij dicht bij onze klant en belanghouders. De organisatie omvat ongeveer 200 formatieplaatsen.

 

 

 

WoonFriesland, wie zijn wij