Bestuur en RvC

Stichting WoonFriesland kent een governancestructuur met een Bestuur en een Raad van Commissarissen. Het Bestuur van WoonFriesland is belegd bij een directeur-bestuurder en het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Commissarissen.

Bestuur

Mevrouw Sigrid K. Hoekstra: directeur-bestuurder

Nevenfuncties:

  • voorzitter van de Raad van Commissarissen Univ√© Noord Nederland Verzekeraar N.V. (bezoldigd)
  • lid van de Raad van Commissarissen Agrico (bezoldigd)
  • bestuurslid Stichting Platform Wonen Leeuwarden (onbezoldigd) 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is conform de statuten van Stichting WoonFriesland belast met het interne toezicht en volgt bij haar toezichthoudende taak de principes van good governance, zoals vastgelegd in de Governancecode voor woningcorporaties.

 

Samenstelling en rooster van aftreden

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van WoonFriesland is overeenkomstig de statutaire bepalingen van WoonFriesland en de wettelijke voorschriften.

NaamFunctie(Her*)Benoemd perAftredend perVoorgedragen doorHernoembaar
ja/nee
Dhr. Ch. B. MulderVoorzitter13 april 201813 april 2022Nee
Dhr. H. MulderLid23 april 201823 april 2022Nee
Mevr. B. HobertLid 1 april 2018 1 april 2022OndernemingsraadNee
Mevr. R. MosselLid17 juni 201517 juni 2019Platform HuurdersJa
Dhr. A. TimmermansLid 1 juni 2015 1 juni 2019Platform HuurdersJa

 

De Raad van Commissarissen hanteert het in de Governancecode voorgeschreven principe van een maximale benoemingsperiode van 8 jaar.

Zuil WoonFriesland