Bestuur en RvC

Stichting WoonFriesland kent een governancestructuur met een Bestuur en een Raad van Commissarissen. Het Bestuur van WoonFriesland is belegd bij een directeur-bestuurder en het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Commissarissen.

Bestuur

Mevrouw Sigrid K. Hoekstra: directeur-bestuurder

Nevenfuncties:

  • voorzitter van de Raad van Commissarissen Univ√© Groningen (bezoldigd)
  • lid van de Raad van Commissarissen Agrico (bezoldigd) 
  • bestuurslid Stichting Platform Wonen Leeuwarden (onbezoldigd)

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is conform de statuten van Stichting WoonFriesland belast met het interne toezicht en volgt bij haar toezichthoudende taak de principes van good governance, zoals vastgelegd in de Governancecode voor woningcorporaties.

 

Samenstelling en rooster van aftreden

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van WoonFriesland is overeenkomstig de statutaire bepalingen van WoonFriesland en de wettelijke voorschriften.

NaamFunctieBenoemd perAftredend perVoorgedragen doorHernoembaar
ja/nee
Dhr. Ch. B. MulderVoorzitter1 april 20141 april 2018Ja
Dhr. H. MulderLid1 april 20141 april 2018Ja
Mevr. B. HobertLid1 april 20141 april 2018OndernemingsraadJa
Mevr. R. MosselLid17 juni 201517 juni 2019Platform HuurdersJa
Dhr. A. TimmermansLid1 juni 20151 juni 2019Platform HuurdersJa

 

De Raad van Commissarissen hanteert het in de Governancecode voorgeschreven principe van een maximale benoemingsperiode van 8 jaar.

Zuil WoonFriesland