Onze missie

Wij werken samen aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben.

Deze missie geeft uitdrukking aan de identiteit die WoonFriesland nastreeft. Een identiteit die gedragen wordt door drie kernwaarden: maatschappelijk, betrouwbaar en dichtbij. Deze waarden zijn bepalend voor het handelen van WoonFriesland, nu en in de toekomst.

Maatschappelijk

WoonFriesland kiest ervoor een sociaal verhuurbedrijf te zijn, die er is voor mensen die dat nodig hebben. Wij willen dat onze klanten een goede en betaalbare woning hebben, leven in een goede woonomgeving en een goede dienstverlening van ons ontvangen.

Betrouwbaar

WoonFriesland staat voor haar zaak en is betrouwbaar: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Dichtbij

WoonFriesland wil dicht bij haar klanten staan. Dit doen we door het creëren van serieuze betrokkenheid van klanten en door daadwerkelijk in te spelen op hun wensen en ideeën.

 

 

Missie WoonFriesland