Onze missie

Wij werken samen aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben.

Deze missie geeft uitdrukking aan de identiteit die WoonFriesland nastreeft. Een identiteit die gedragen wordt door drie kernwaarden: maatschappelijk, betrouwbaar en dichtbij. Deze waarden zijn bepalend voor het handelen van WoonFriesland, nu en in de toekomst.

Maatschappelijk

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf voor mensen die dat nodig hebben. Wij willen dat onze huurders  een goede en betaalbare huurwoning hebben, leven in een prettige woonomgeving en een goede dienstverlening van ons ontvangen.

Betrouwbaar

WoonFriesland staat voor haar zaak en is betrouwbaar: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Dichtbij

WoonFriesland wil dicht bij haar klanten staan. Dit doen we door het creëren van serieuze betrokkenheid van onze klanten en door daadwerkelijk in te spelen op hun wensen en ideeën.

 

 

Missie WoonFriesland