Onze missie

Wij werken samen aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben.

Deze missie geeft uitdrukking aan de identiteit die WoonFriesland nastreeft. Een identiteit die gedragen wordt door onze klantvisie.

Onze klantvisie 

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf. Wij werken samen aan goed en betaalbaar wonen. Dit doen wij elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto Gewoon dóen! 

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders naast een goede en betaalbare huurwoning, een prettige woonomgeving en een goede dienstverlening ervaren. Hiervoor werken wij actief samen met onze huurders en belanghouders aan leefbaarheid in wijken en buurten en aan verbetering, verduurzaming en innovatie van onze huurwoningen.

 

 

Missie WoonFriesland