Samenwerking

Samenwerking met onze huurders en belanghouders is voor ons belangrijk bij het uitvoeren van onze maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking voor onze huurders meerwaarde oplevert.

Belanghouders

Onze belanghouders zijn:

 

Overheid

  • De 18 gemeenten in Fryslân waar WoonFriesland huizen verhuurt
    WoonFriesland laat ieder jaar transparant in biedingen en voortgangsrapportages zien wat onze bijdrage is per gemeente aan de gemeentelijke woonvisie. Aansluitend aan de biedingen maken wij hierover afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties. In de biedingen is kernachtig en transparant aangegeven wat we in de gemeente gaan besteden. Jaarlijks rapporteren we in de voortgangsrapportage over de uitvoering van deze afspraken.
  • Provincie Fryslân

Huurdersorganisaties

 

Collega-corporaties

  • Vereniging Friese Woningcorporaties
    WoonFriesland is lid van de Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW). Deze organiseert de belangenbehartiging van de corporaties op het niveau van de provincie Fryslân, de Vereniging van Friese Gemeenten en andere provinciale instellingen.
  • De Noordelijke woningcorporaties en corporaties die actief zijn in de provincie Fryslân.

 

Brancheorganisaties

 

Maatschappelijke partners 

 

Diverse Zorginstellingen

 

Samenwerking