Bijdragen aan gemeenten

Betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben: daar draait het bij WoonFriesland om! Daarom kiest WoonFriesland ervoor om de huren betaalbaar te houden. Als sociaal verhuurbedrijf dragen wij bij aan de woonvisie van de gemeenten waar wij huizen verhuren. Hieronder leest u onze bijdrage per gemeente.

 

Bijdragen WoonFriesland aan gemeenten in 2018

Woningbezit WoonFriesland per 31-12-2016