Sponsoring

Met de komst van de Woningwet mogen woningcorporaties niet meer sponsoren.
Er wordt kritisch gekeken naar de uitgaven die woningcorporaties doen. WoonFriesland richt zich op haar kerntaak: het verhuren van goede en betaalbare huurhuizen voor mensen die dat nodig hebben. Wij doen alleen uitgaven die onze huurders rechtstreeks ten goede komen.

WoonFriesland krijgt veel sponsorverzoeken. Vaak zijn dit verzoeken vanuit sportverenigingen (bijdrage reclameborden, toernooien), opknappen van speeltuinen of introductieweken van studenten. Zoals eerder aangegeven is sponsoring niet meer mogelijk en worden dit soort verzoeken niet meer gehonoreerd.

Buurtidee

Naast een goede woning is een leefbare buurt voor onze huurders erg belangrijk. Vanuit de Woningwet mogen woningcorporaties onder voorwaarden bijdragen aan de leefbaarheid. Deze activiteiten moeten onderdeel zijn van de prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en woningcorporaties. Een leefbare omgeving creëer je op deze manier mét elkaar, als huurders(organisaties), woningcorporatie, gemeente en welzijns- en zorgpartijen.

Buurtidee is een fonds waaruit wij buurtinitiatieven of plannen van onze huurders stimuleren. Wanneer u een goed idee heeft om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren, dan kunt u dat aan ons laten weten door ons buurtidee formulier in te vullen. Aan de hand van uw inzending wordt er contact met u opgenomen.

Op de pagina Plaats & Wijk kunt u andere buurtideeën zien en kan eventueel uw eigen buurtidee worden geplaatst.

Sponsoring speeltuin