Woningbezit

In Friesland verhuren wij ongeveer 20.000 goede en betaalbare woningen en overige eenheden en vertegenwoordigen wij 18% van de provinciale huurmarkt. We zijn actief in de gehele woningmarktregio Fryslân in 17 gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de Waddeneilanden

Sociale huurwoningen

Hieronder ziet u de samenstelling van de sociale huurwoningen naar huurprijs en woningtype per 31-12-2017:

Huurprijzen woningvoorraad WoonFriesland
Woningbezit per gemeente

In Plaats & Wijk ziet u waar onze woningen zich bevinden.