Leefbaarheidsprojecten

Onder 'goed wonen' verstaan wij niet alleen een goede woning, maar ook een goede woonomgeving. WoonFriesland werkt daarom samen met haar huurders en belanghouders aan de leefbaarheid in plaatsen en wijken. Er wordt fors geïnvesteerd in leefbaarheidsprojecten.

Samenwerking

Hiervoor gaan wij in gesprek met onze huurders, hun belangenvertegenwoordigers en onze belanghouders. Door middel van het inzetten van huismeesters, leefbaarheidsmedewerkers, wijkconsulenten, buurtbeheerders en in samenwerking met andere organisaties werken we in veel plaatsen en wijken aan de leefbaarheid die onze huurders ten goede komt.

Het gaat hierbij onder andere om:

  • project ’Werken aan Wijken’
  • deelname aan sociale teams in diverse gemeenten
  • buurtbemiddeling
  • wijkvisies
  • omgevingsbudget
  • coaching & training medewerkers in leefbaarheid
  • diverse overige activiteiten, zoals het organiseren van tuin- en actiedagen
Leefbaarheid in plaatsen en wijken