Urgentie

  Urgentie betekent dat je voorrang krijgt tijdens het zoeken naar een huis.

  Dit gebeurt in een aantal uitzonderlijke situaties. Hoe vervelend ook, wij kunnen geen urgentie geven wanneer er bijvoorbeeld sprake is van overlastsituaties, een te groot of te klein huis, relatieproblemen of psychische/lichamelijke klachten.

  Let op: er zijn bemiddelingsbureaus die tegen betaling een urgentie aanvragen namens jou. Wij zijn van mening dat dit niet nodig is. Je kansen worden niet groter. Urgentie geven wij alleen maar op de gronden die hieronder zijn genoemd. 

  Wanneer geven wij urgentie? 

  In een aantal gevallen heb je als woningzoekende voorrang op andere woningzoekenden bij het vinden van een huurhuis. 

  Calamiteit
  Huur je een huis van WoonFriesland dan kun je met spoed een andere woning krijgen bij calamiteiten zoals brand of explosie. WoonFriesland gaat dan samen met jou op zoek naar een vergelijkbare woning. 

  Voorrang bij slopen van de huurwoning 
  Huur je bij WoonFriesland en wordt jouw huis gesloopt? Ook dan krijg je voorrang bij het zoeken naar een ander huis. Dit noemen we herstructureringsurgentie. Deze urgentie gaat voor medische urgentie. 

  Medische urgentie 
  WoonFriesland kent ook urgentie toe als het huis waarin je woont door jouw (acute) lichamelijke beperking of handicap niet meer passend is. Ook als je woning daaraan niet aangepast kan worden zodat je hier kunt blijven wonen. Om dit te kunnen aantonen moet je een beschikking hebben waarin dat is aangegeven. In sommige gemeenten kun je voor een beschikking terecht bij een wijk- of gebiedsteam of het WMO-loket. Alleen met een beschikking kunnen wij beoordelen of jij in aanmerking komt voor urgentie. Het WMO of het wijk- of gebiedsteam geeft zelf dus géén urgentie af. Het is WoonFriesland die de beschikking beoordeelt en wel of geen urgentie afgeeft. 

  Medische urgentie is een jaar geldig. Jij moet zelf reageren op ons aanbod. Wanneer er geen geschikt huis vrijkomt in dat jaar kun je verlengen. De medische urgentie wordt dan met een half jaar verlengd. Je moet zelf contact opnemen met ons om de urgentie te verlengen. 

  Reageer je op een woning die niet past bij jouw lichamelijke beperking of handicap? Dan krijg je de woning niet toegewezen en vervalt jouw urgentie. 

  Statushouders 
  Gemeenten in Friesland zijn verplicht om statushouders te huisvesten. Om deze groep mensen op te vangen maken wij ieder jaar afspraken met gemeenten.

  Uitstroom uit crisisopvang
  In dit geval wordt de woningzoekende aangemeld door de zorginstelling. Om gebruik te maken van deze regeling hebben we strenge voorwaarden opgesteld. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan gaan wij op zoek naar een passend huis. 

  Wanneer geven wij géén urgentie?

  Echtscheiding/relatieproblemen 
  Er is geen voorrang mogelijk in geval van echtscheiding. Je kunt je inschrijven bij WoonFriesland en reageren op ons aanbod.  

  Ruzie met de buren
  Ruzie met de buren of woonoverlast is geen reden voor urgentie. Kijk bij overlast voor advies en wat je kunt doen.

  Een te grote/te kleine woning
  Is jouw huis te groot of te klein? Ook dan kun je reageren op ons aanbod. Urgentie is niet mogelijk. 

  Met een brief van bijvoorbeeld uw huisarts of specialist
  Brieven en aanbevelingen van medici zoals huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten nemen we niet in behandeling als urgentieaanvraag. Alleen een beschikking van WMO of wijk- of gebiedsteam nemen wij in behandeling.

  Op Terschelling wordt geen urgentie verleend. 
  Dat komt door de grote vraag naar woningen en doordat er jaarlijks maar ongeveer vijfentwintig woningen vrijkomen. In de huisvestingsverordening van de gemeente Terschelling is afgesproken dat er niet met voorrang toegewezen wordt. 

  Geen urgentie maar toch snel een woning vinden? 

  Het kan gebeuren dat je snel een huis nodig hebt. Je hebt geen tijd om rustig naar een geschikte woning te zoeken. Dan kun je kijken bij 'direct te huur'. Reageer je als eerste op een 'direct te huur' woning? Dan kom je als eerste in aanmerking op die woning. Belangrijk is wel dat je voldoet aan de voorwaarden uit de advertentie en dat je voldoet aan de voorwaarden van passend toewijzen.