Hoe kom ik aan een studiebewijs/bewijs van inschrijving?

    Je ontvangt jouw definitieve studiebewijs / bewijs van inschrijving van NHL Stenden Hogeschool. Zonder definitief bewijs kunnen wij je geen kamer toewijzen.