Eenmalige huurverlaging

    Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur 

    Woningcorporaties houden bij het toewijzen van woningen rekening met het lage inkomen van huurders. Zo betalen huurders van een sociale huurwoning een huurprijs passend bij hun inkomen. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging. Dit is volgens de wet Eenmalige huurverlaging huurders met een laag inkomen. 

    Wanneer heb je recht op huurverlaging? Moet je het aanvragen of gaat de huurverlaging automatisch in? In deze vragen en antwoorden zetten we de regels vanuit de overheid voor de eenmalige huurverlaging op een rijtje.