Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?

    Viel je in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee je recht hebt op huurverlaging? Dan hoef je niets te doen.

    De Belastingdienst controleert of je in aanmerking komt. Zij kijkt daarvoor naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen op je adres. Daarna stuurt de Belastingdienst ons per woning een bericht. Zo weten wij of wij jouw huurprijs moeten verlagen. De Belastingdienst stuurt je een brief met de melding dat wij informatie hebben gekregen. Wij sturen je voor 1 april 2021 bericht over de huurverlaging. De huurverlaging gaat op 1 mei 2021 in. 

    Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad waarmee je in de categorie voor huurverlaging bent beland? Dan moet je de huurverlaging zelf aanvragen. Als je inkomen minstens zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt, heb je recht op huurverlaging.