Ik heb een vertreknota ontvangen. Wat is dat?

    Heb jij de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd of treffen wij schades aan die vooraf niet zijn geconstateerd? Dan brengen wij de kosten in rekening. 

    Goederen die achterblijven in de woning en waarvoor geen overname is geregeld, voeren we op jouw kosten af. Twijfel je of jij de woning goed achterlaat, neem dan gerust contact op met de mutatie inspecteur die de opname van je woning heeft gedaan. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Mocht je de afspraken over de oplevering niet nakomen, dan voeren wij de werkzaamheden uit op jouw kosten en wordt dit verrekend op de eindafrekening. Hoeveel kosten we berekenen voor welke werkzaamheden kun je nakijken in het rapport dat de mutatie-inspecteur je heeft toegestuurd. Standaardprijzen kun je nakijken in het Besluit kleine herstellingen, prijslijst reparaties bij verhuizing.