Wat moet ik doen als mijn inkomen wijzigt?

  Op basis van het schema Passend toewijzen en je meest recente inkomensverklaring kun je zien voor welke huizen jij in aanmerking komt, passend bij jouw inkomen en huishoudgrootte. Aan de hand van onderstaande situaties kun je nakijken of jij je inkomen ook moet aanpassen op je persoonlijke pagina MijnWoonFriesland. 

  Kleine verandering van het inkomen
  Wanneer het inkomen wijzigt, maar de inkomenscategorie verandert niet, dan hoef je geen aanpassing door te voeren. 

  Sterke verhoging van het inkomen
  Wanneer je inkomen sterk is gestegen en de inkomenscategorie verandert, waardoor je in aanmerking komt voor huizen met een hogere huurprijs, dan voer je jouw nieuwe inkomenscategorie in binnen MijnWoonFriesland.

  Sterke verlaging van het inkomen
  Wanneer jouw inkomen wijzigt en de inkomenscategorie verandert, waardoor je in aanmerking kunt komen voor huizen met een lagere huurprijs, dan voer je jouw nieuwe jaarinkomen in en de daarbij horende categorie.