Hoelang blijft de prijs van zonnestroom gegarandeerd?

    WoonFriesland streeft ernaar om de prijs nooit te verhogen, maar juist te verlagen. De huurprijs voor de opgewekte stroom is tot 2022 vastgesteld op € 0,159 (inclusief BTW). Hierna kan het tarief verhoogd worden met maximaal 1,5 % per jaar, tenzij het BTW-tarief verandert dan wel wet- en regelgeving WoonFriesland hiertoe verplicht.