Hoe beëindig ik het medehuurderschap?

    Je kunt zelf je medehuurderschap stopzetten. Laat ons dit schriftelijk weten. De hoofdhuurder moet akkoord zijn en moet ook ondertekenen. Zolang je bij ons geregistreerd staat als medehuurder, heb je dezelfde rechten en plichten die een huurder heeft. Wij sturen je een schriftelijke bevestiging. 

    Getrouwd of een geregistreerd partnerschap? 
    Er is sprake van een scheiding en de partners kunnen zelf geen keuze maken wie er in de woning zal blijven wonen. De rechter kan bepalen wie er in de woning mag blijven wonen en vanaf welke datum de huur met de voortzettende partner ingaat. WoonFriesland speelt geen rol in de keuze wie er in de tussentijd in de woning mag of zal verblijven. Dit is iets dat tussen de partners wordt afgesproken. Geef wijzigingen schriftelijk door aan ons, met een kopie van de beslissing van de rechter.