Hoe word ik medehuurder?

  Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan bepaalt de verhuurder of je in aanmerking komt om medehuurder te worden. 

  Let op! Besef goed dat je inschrijving als woningzoekende vervalt, als wij je als medehuurder toevoegen aan een huurwoning van ons! Je inschrijving en je opgebouwde zoekduur vervallen dan. 

  Er zijn bepaalde voorwaarden waar je, als kandidaat-medehuurder, aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen om medehuurder te worden:

  1. De aanvraag, een schriftelijk gezamenlijk verzoek met de (hoofd)huurder, moet ingediend worden bij WoonFriesland. Bij aangetekende verzending weet je zeker dat je verzoek aankomt. 
  2.  Bij de aanvraag voeg je een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) van je gemeente en een geldig legitimatiebewijs. 
  3.  Als kandidaat-medehuurder moet je minimaal één jaar de woning als hoofdverblijf hebben gehad en met de (hoofd)huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. 
  4.  Je moet kunnen aantonen/bewijzen dat je over voldoende financiële waarborg beschikt om de huur te kunnen betalen.
  5.  De (hoofd)huurder mag niet van plan zijn om binnen een korte termijn te gaan verhuizen. Met andere woorden de aanvraag mag niet worden gedaan met de bedoeling dat jij als kandidaat-medehuurder op korte termijn hoofdhuurder wordt. 
  6.  Gedurende de genoemde periode van minimaal één jaar mag er geen betalingsachterstand zijn. 
  7.  Er mogen geen klachten over bewonersgedrag en/of overlast zijn. 

  Hoofdverblijf: je moet daadwerkelijk het grootste gedeelte van de week je verblijf hebben in de woning en er dus ook feitelijk wonen. 

  Gemeenschappelijke huishouding: hiermee bedoelen we het gezamenlijk betalen van de huishoudkosten zoals de huisvestingkosten en kosten van het levensonderhoud en/of het gezamenlijk aanschaffen van meubilair. 

  Duurzaam: er mag geen sprake zijn van een aflopende samenleefsituatie, zoals meestal het geval is bij een ouderkind relatie. Daarom kunnen kinderen meestal geen medehuurder worden. 

  WoonFriesland heeft het recht om een verzoek tot medehuurderschap af te wijzen.