Mag ik mijn woning onderverhuren?

    Nee dat mag niet. Onderverhuur zorgt ervoor dat de doorstroom van huurwoningen stopt. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van WoonFriesland een gehuurde kamer, woning, garage of bedrijfsruimten geheel of gedeeltelijk onder te verhuren en/of in gebruik te geven aan anderen.

    In zeer uitzonderlijke situatie wordt toestemming verleend. Een verzoek tot toestemming moet schriftelijk gedaan worden onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs, de kamer die huurder wil onderverhuren en de beoogde ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. WoonFriesland is bevoegd om aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Een door WoonFriesland gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor ander of opvolgende gevallen. De wijkconsulent beoordeelt de aanvraag.