Wat is de warmtewet?

    De Warmtewet is ingegaan op 1 januari 2014. De wet gaat over het leveren en afrekenen van warmte, zowel over ruimteverwarming (collectieve cv-ketel) als warmtapwater (collectieve boiler).

    Voorheen werd het gas dat de ketel en/of boiler nodig had om warmte te maken, verdeeld over de gebruikers en doorberekend via de stookkosten. Nu wordt de geleverde warmte van de installatie doorberekend. Deze wordt gemeten met een Giga-joule meter. Dat kan op twee manieren:

    1. de meter is geplaatst na de ketel en/of de boiler. Vervolgens worden deze Giga-joules weer verdeeld over de huurders. De verdeelsystematiek tussen de gebruikers blijft gelijk 
    2. er zijn ook situaties waar een Giga-joule meter in de woning aanwezig is. Dan vindt de afrekening plaats op basis van de gemeten Giga-joules 

     De Autoriteit Consumenten Markt (ACM) is toezichthouder op uitvoering van de wet.