Wat zijn de tarieven warmtewet?

  In de wet is geregeld dat er jaarlijks een maximaal tarief wordt vastgesteld voor het vastrecht (per verbruiker), een tarief per Giga-joule en een tarief voor meetkosten. Dit maximale tarief wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze worden elk jaar in december vastgesteld voor het volgende afrekenjaar. 

  Tarief 2018:
  vastrecht € 309,5
  per Giga-Joule € 24,05
  meetkosten € 25,36 

  Tarieven 2019 gehanteerd door WoonFriesland
  WoonFriesland mag zelf kiezen of ze één tarief gaat hanteren voor alle woongebouwen of een tarief per woongebouw. Maar ze mogen nooit hoger zijn dan het maximale tarief dat is vastgesteld door het ACM. Tarieven voor 2019 gehanteerd door WoonFriesland zijn vastgelegd in het Tarievenblad warmtelevering 2019. Deze tarieven kunnen per warmtenet verschillen.

  Gigajoules (GJ) in plaats van Kubieke meters (m3)

  De Warmtewet schrijft voor dat het verbruik van warmte wordt gemeten en niet de gebruikte kubieke meter gas. We meten met een Gigajoulemeter de warmte die door de warmte-installatie is afgegeven aan uw woning. 

  Plaatsen Giga-Joule meter 

  In de complexen waar geen individuele Giga-joule meter aanwezig is, hebben wij een Giga-joule meter geplaatst direct achter de cv-ketel en/of na de boiler. De meters zijn in december 2014 geplaatst om vanaf 1 januari 2015 de verbruikte Giga-joules te kunnen meten. Huurders die zijn aangesloten op stadsverwarming of een WKO-installatie ontvangen al een afrekening op basis van de verbruikte Giga-joules.