Welke leveringsovereenkomst geldt?

    Door de warmtewet is WoonFriesland warmteleverancier. Daarom moet er een aparte overeenkomst voor levering van warmte met de huurders worden gesloten. Dit geldt alleen voor huurders die huren in een gebouw waar de Warmtewet van toepassing is. 

    WoonFriesland is verplicht de Algemene Leveringsvoorwaarden vast te leggen in de Overeenkomst voor levering van warmte. De wet bepaalt welke zaken in deze overeenkomst moeten staan.