Welke vergoeding geldt er bij storing?

  Als er geen levering van warmte is in complexen waarop de Warmtewet van toepassing is, heeft de huurder recht op een vergoeding. De drie voorwaarden zijn:

  • een ernstige storing in het stookseizoen (van 1 oktober tot 1 april) en
  • bij een maximale buitentemperatuur van 15° C en 
  • die langer duurt dan een onafgebroken termijn van 4 uur. 

  De warmteleverancier WoonFriesland moet deze storingen publiceren. 
  Overzicht storingsmeldingen 

  Compensatieregeling bij storingen 

  Als een storing van de installatie (cv-ketel en/of boiler) meer dan vier uur duurt, maar minder dan acht uur, is de compensatie € 35,- per aansluiting. Daarna bedraagt de compensatie € 20,- per periode van vier uur.
  Dit geldt niet voor:

  • een storing die wordt veroorzaakt door een leverancier van energie (water, gas en/of elektra)
  • of voor een storing buiten het stookseizoen (van 1 april tot 1 oktober) 
  • of bij een buitentemperatuur hoger dan 15° C.