Woning huren of kopen in Friesland bij woningcorporatie WoonFriesland

Samen bouwen aan beter wonen. Met dat streven leveren wij 'goed wonen' aan 40.000 bewoners van Friesland. Daarnaast zijn wij actief met het ontwikkelen en bouwen van nieuwe woningen, met renovatie en herstructurering en met de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed.

Actueel woningaanbod
Laatste nieuws
Bereikbaarheid WoonFriesland 29 augustus 2014

Steeds meer huurders benaderen ons via hun persoonlijke pagina mijnwoonfriesland.nl of via onze website en Social Media op momenten dat het henzelf goed uitkomt. Ook woningzoekenden en onze zakelijke relaties maken steeds meer gebruik van onze digitale kanalen.

Eerste paal nieuwe seniorenwoningen in Wirdum 28 augustus 2014

In het voorjaar zijn 13 seniorenwoningen aan ’t Hof en Swichumerdyk in Wirdum gesloopt. Omdat ouderen graag zo lang mogelijk in het dorp blijven wonen, is in overleg met de bewoners van de oude seniorenwoningen en Dorpsbelangen daarom besloten 12 nieuwe seniorenwoningen te bouwen die voldoen aan de wensen van deze tijd.

Inkomensverklaring 2013 verplicht bij aangaan huurcontract 10 juli 2014

Wanneer een woningzoekende een woning van WoonFriesland aangeboden krijgt, moet deze een inkomensverklaring 2013 en een recent loonstrookje en/of uitkeringsspecificatie kunnen overleggen van zichzelf en (indien van toepassing) van meerderjarige medebewoners. De inkomensverklaring, voorheen IB-60 genoemd, moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Agenda
Repaircafé Drachten 30 september 2014

Dinsdag 30 september is het Repaircafé Drachten in de wijkcentrum De Kouwe te vinden.

Open huis koopwoningen 4 oktober 2014

U kunt sleutels ophalen en speeddaten met de woning van uw keuze!

Repaircafé Drachten 18 oktober 2014

Zaterdag 18 oktober is het Repaircafé Drachten in de Bibliotheek op het Museumplein te vinden.