Burgemeester Eschauzierstraat Terschelling

  WoonFriesland verduurzaamt historische woningen aan de Burgemeester Eschauzierstraat op Terschelling. Deze woningen hebben naast een hoge leeftijd een beschermde monumentenstatus. Daardoor is het verduurzamen een kostbaar precisiewerkje.

  Al langere tijd staan er twee karakteristieke eilandwoningen in deze straat leeg. Voordat we deze woningen aan nieuwe bewoners verhuren, gaan we ze eerst verduurzamen. Zo zorgen we ervoor dat zij niet alleen comfortabel maar vooral ook betaalbaar kunnen wonen. De bouwhistorische inspecties zijn inmiddels uitgevoerd en het plan van aanpak voor de woningen is afgerond.

  Vergunningaanvraag

  Door de monumentenstatus, van zowel de buiten- als de binnenzijde, moeten wij voor de werkzaamheden een vergunningen aanvragen. Voor de onderdelen van het huis die wij gaan afbreken is een omgevingsvergunning aangevraagd. We verwachten dat deze vergunning in november onherroepelijk is. Dan starten wij gelijk met deze sloopwerkzaamheden. In de tussenliggende periode leggen wij de laatste hand aan de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden om de woningen van binnen te veranderen. Deze dienen wij begin oktober in.

  Specialistische aanpak

  De ervaringen die we opdoen met deze specialistische aanpak van monumentale eilandwoningen kunnen we gebruiken wanneer één van de overige monumentale huurwoningen aan de Burgemeester Eschauzierstraat vrijkomt in de toekomst. Daarnaast onderzoeken wij voor welke werkzaamheden een vergunningen nodig is en voor welke werkzaamheden dit niet hoeft. Veel werkzaamheden hebben wel een relatie met elkaar waardoor we veel werkzaamheden niet mogen doen zonder vergunning. 

  Naar verwachting in 2024 klaar 

  De vergunningprocedure neemt veel tijd in beslag. We verwachten dat de beide woningen aan de Burgemeester Eschauzierstraat in het eerste kwartaal of tweede kwartaal van 2024 klaar zijn.